1. POZ: vanaf nu kunnen de polissen intern opgemaakt worden

  Vanaf nu kunnen polissen POZ bij Baloise Insurance ook effectief opgemaakt worden.
  U kunt ons ook vragen om een offerte te maken. Gelieve hiervoor het document 'Offerteaanvraag' te gebruiken.

  Meer lezen
 2. IPID Fiches

  Vanaf 1 oktober vindt u de verplichte IPID-fiches op MyBaloise. Ook op onze website www.baloise.be zullen we per product de IPID-fiches aanbieden. 

  Meer lezen
 3. Arbeidsongevallen & Individuele Beroepsopleiding: wijziging werkwijze VDAB

  Sinds 01/09/2018 heeft VDAB haar procedure voor de opstart van de opleiding gewijzigd. Voortaan moet de onderneming waarin de opleiding doorgaat zelf haar AO-verzekeraar verwittigen van de start van de opleiding

  Meer lezen
 4. Release 27

  In het weekend van 6 en 7 oktober hebben we MyBaloise geoptimaliseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de aanpassingen.

  Meer lezen
 5. Acceptatie van verzekeringen Arbeidsongeschiktheid

  We hebben de acceptatieprocedure voor de verzekering Arbeidsongeschiktheid in enkele specifieke situaties versoepeld.

  Meer lezen
 6. Wilt uw klant zijn polis opzeggen met als reden tariefverhoging?

  Wilt uw klant zijn polis opzeggen met als reden tariefverhoging? Dan aanvaarden wij de opzegging als die voldoet aan de wettelijke bepalingen en aan de regels van de conventie van Assuralia.

  Meer lezen
 7. Klantenbrief over nieuwe privacyregels vermeldt foutieve telefoonnummers

  Vandaag ontvingen onze Leven-klanten, 3e en 4e pijler-klanten, een brief over GDPR. Wij hebben vastgesteld dat er foutieve telefoonnummers van de makelaar in de communicatie geslopen zijn.

  Gelieve ons te verontschuldigen voor eventuele ongemakken.

  Meer lezen
 8. Parlementaire vraag BA Tienjarige

  Naar aanleiding van de Parlementaire vraag over de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector (gesteld door mevr. Griet Smaers) wil Baloise Insurance haar standpunt nog eens bevestigen.

  Meer lezen
 9. Telefonische bereikbaarheid tijdens de zomermaanden

  Van 1 juli tot en met 31 augustus zal Baloise Insurance telefonisch niet bereikbaar zijn van 12h30 tot 13h30.

  Meer lezen
 10. Baloise Insurance informeert klanten over de nieuwe privacyregels

  Baloise Insurance informeert klanten over de nieuwe privacyregels

  Over enkele dagen sturen wij alle Leven-klanten, met uitzondering van 2e pijler-klanten, een brief over de nieuwe privacyregels die van toepassing zijn op het beheer en de uitvoering van hun verzekeringsovereenkomst.

  Meer lezen
 11. Waarderingssysteem Handel Plus

  De polissen 'Handel Plus' maakt u op via MyBaloiseClassic. Om het verzekerde bedrag van het gebouw te bepalen, kunt u vanaf nu gebruikmaken van een nieuw waarderingssysteem.

  Meer lezen
 12. Duaal pensioensparen: klantenmailing door Baloise Insurance

  Sinds de publicatie van de wet over het duaal pensioensparen kunnen nieuwe pensioenspaarders kiezen tussen het fiscale plafond van 960 euro met een fiscaal voordeel van 30 % en het fiscale plafond van 1.230 euro met een fiscaal voordeel van 25 %.

  Meer lezen
 13. Release 26 Niet-Leven: Simulatie Gezin Select | Vervangkwijtingen | Opzegging na tariefverhoging | Handel Plus

  In het weekend van 26 en 27 mei 2018 werd de release 26 in productie genomen. De vervangkwijtingen, de opzegging na tariefverhoging en de vernieuwde Handel Plus werden onder meer tijdens deze release aangepakt. Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud van deze release.even.

  Meer lezen
 14. Release 26: Invest 23: herboren fondsenspaarplan | Interestvrije voorschot | Duaal Pensioensparen

  In het weekend van 26 en 27 mei 2018 werd de release 26 in productie genomen.

  Meer lezen
 15. MyBaloise Onbeschikbaar

  MyBaloise zal onbeschikbaar zijn op de volgende momenten:

  vrijdag 25/5 21u00 -> maandag 28/5 07u00
  vrijdag 01/6 19u00 -> zaterdag 02/06 07u00
  donderdag 07/6 19u00 -> vrijdag 08/06 07u00
  vrijdag 8/6 18u00 -> zondag 10/6 07u00

  Meer lezen
 16. BA Tienjarige verzekering

  In aanloop naar de nieuwe wetgeving rond de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering die op 1 juli officieel in werking treedt, zijn wij al enige tijd bezig om onze makelaars en hun klanten hierop voor te bereiden. In een nieuwe Baloise Insurance News brengen wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen om samen de laatste rechte lijn richting 1 juli in te zetten.

  Meer lezen
 17. Organisatie Operations Leven Antwerpen

  We deden enkele aanpassingen aan de organisatie van onze afdeling Leven Operations.

  Meer lezen
 18. Vanaf 2 mei zijn onze rekeningen bij Record Bank afgesloten

  Baloise Insurance zet in op efficiënter betalingsverkeer en beperkt daarom het aantal banken waarmee zij samenwerkt. De rekeningen bij Record Bank zijn afgesloten.

  Meer lezen
 19. Afrekening beheervergoeding Sparen en Beschermen 2017

  De beheervergoeding voor producten Belegging en Niet-fiscaal sparen werd in maart afgerekend. De beheervergoeding voor de producten Sparen en Beschermen (inclusief mogelijke recuperaties voor afgelopen jaren) wordt tegen 9 mei geboekt op uw makelaarsrekening. We schrijven het positieve saldo over op uw financiële rekening ten laatste op 15 mei.

  Meer lezen
 20. Gewijzigd telefoonnummer Interne Sales - Operations Leven Antwerpen

  Het telefoonnummer in Antwerpen van de afdeling Interne Sales (Offertes & nieuwe zaken particulieren en zelfstandigen) is gewijzigd. Het nieuwe nummer is 03 247 29 23 Dit nummer vervangt het oude nummer 03 247 29 21.

  Meer lezen
 21. Bestel voordelig fiscale software van Wolters Kluwer

  Net als de voorbije jaren kunt u Fiscalc, Fiscobel en Superfisc PB van Wolters Kluwer voordelig via Baloise Insurance bestellen. Bestellen kan enkel online. Let op, alle gegevens worden meteen doorgegeven aan Wolters Kluwer.

  Meer lezen
 22. U kunt volop contracten voor pensioensparen opmaken voor jaarpremies tot 1.230 euro

  Het duaal pensioensparen is nu officieel. De wetgeving werd gestemd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en werd vrijdag 30 maart 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. MyBaloise is aangepast om uw klanten te laten deelnemen aan het nieuwe systeem voor pensioensparen waarbij ze in 2018 tot 1.230 euro kunnen sparen.

  Meer lezen
 23. Verzekeraar investeert in gemoedsrust van de Belg

  Verzekeraar Baloise Insurance sluit haar boekjaar 2017 af met een winst voor belastingen van 126,7 miljoen euro met vooral een mooie groei in het segment Niet-Leven. De cijfers illustreren hoe de verzekeraar, vijf jaar na de lancering van de merknaam in België, een sterk en geliefd merk is geworden bij de consument. Baloise Insurance wil verder investeren in initiatieven die zorgen voor meer gemoedsrust op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, brandpreventie en welzijn op het werk.

  Meer lezen
 24. Vragenlijsten Alle Bouwplaatsrisico's / BA Tienjarige

  Zoals aangekondigd op de infosessies vindt u vanaf vandaag onze vragenlijsten terug op MyBaloise.

  Meer lezen
 25. Baloise Insurance is klaar voor het nieuwe pensioensparen

  Vanaf vrijdag 9 maart zijn wij volledig voorbereid om uw klanten te laten deelnemen aan het nieuwe systeem voor pensioensparen waarbij ze in 2018 tot 1.230 euro kunnen sparen. Wij hebben MyBaloise aangepast om dat mogelijk te maken.

  Maar het duaal pensioensparen is nog niet officieel. De wetgeving moet nog gestemd worden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

  Meer lezen
 26. Overlijdensdatum en rijksregisternummer

  Sinds het begin van dit jaar zijn we verplicht om bij het overlijden van een verzekeringnemer het rijksregisternummer van die klant alsook de correcte datum van overlijden door te geven aan de Federale Overheidsdienst in verband met de successierechten

  Meer lezen
 27. Introductie van het Essentiële-informatiedocument (Eid)

  Gestandaardiseerde informatiefiches voor onze spaar- en beleggingsverzekeringen 4e pijler

  Meer lezen
 28. Vereenvoudigde verwerking van opzeggingsbrieven

  In het kader van de Conventie opzeggings- en medeverzekeringsbrieven zal Baloise Insurance vanaf 1 maart 2018 haar faxnummer schrappen. Voortaan zal u enkel via e-mail een opzegging kunnen doen bij onze maatschappij.

  Meer lezen
 29. Klantencommunicaties over interesten en winstdeelname 2017 van spaar- en beleggingsverzekeringen uit het beheerplatform Talk

  Wij versturen op dit moment de jaarlijkse rekeninguittreksels voor spaar- en beleggingsverzekeringen uit het beheerplatform Talk. Dat is het platform voor het beheer van nieuwe zaken en geconverteerde contracten vanuit oude platformen.

  Zo krijgen deze klanten een bevestiging van hun rekeningstanden op 31/12/2017 en hun (gegarandeerde) interesten voor 2017.

  In de week van 26/02 ontvangen de klanten met een beleggingsverzekering een bijvoegsel met de toekenning van de winstdeelname 2017. Voor de klanten met een spaarverzekering kennen wij de winstdeelname toe in mei.

  Meer lezen
 30. Het nieuwe pensioensparen in 2018

  De regering besloot het bedrag voor pensioensparen in 2018 opnieuw te indexeren. Dit jaar is er ook iets nieuws. De media hebben het er al uitvoerig over gehad: vanaf dit jaar zou het mogelijk zijn om een hoger bedrag te storten voor pensioensparen.

  Meer lezen
 31. Spaarverzekeringen kregen in 2017 een globaal rendement van 2,25 %

  Wij bieden voor 2e en 3e pijlerpensioenproducten (fiscaal sparen) voor zelfstandigen en particulieren een totaalrendement van 2,25 % voor 2017. Voor de contracten die reeds een gegarandeerde interest hoger dan 0 % genieten, wordt het globaal rendement met 0,25 % verminderd.

  Voor Beleggen en Niet-fiscaal sparen (4e pijler) bieden we onze klanten een totaalrendement van 1,50 %. Voor de contracten die reeds een gegarandeerde interest hoger dan 0 % genieten, wordt de interestgarantie vermeerderd met 0,85 %, met een aftopping op een totaalrendement van 1,35 %.

  Meer lezen
 32. Release 25

  In het weekend van 27 en 28 januari 2018 werd release 25 met aanpassingen van MyBaloise in productie genomen. De verrekeningen van kwijtingen, contanten en teruggaven werden onder meer tijdens deze release aangepakt. Wij bezorgen u een overzicht van de inhoud van deze release.

  Meer lezen
 33. Kantoren gesloten 30/01 vanaf 12:30

  Onze kantoren zijn gesloten op din 30/01 vanaf 12h30

  Op dinsdag 30/01 vieren wij de start van het nieuwe jaar met alle collega's.

  Daarom zijn onze kantoren in alle zetels gesloten vanaf 12h30. Wij zijn ook telefonisch of via e-mail niet bereikbaar.

  Vanaf woensdag 31/01 gelden opnieuw de normale openingsuren.

  Meer lezen
 34. Alle Bouwplaatsrisico's: een vereenvoudigde en een uitgebreide vragenlijst.

  Vorig jaar werden deze vragenlijsten geüpdatet. De voordelen van de vernieuwde vragenlijst voor u opgesomd.

  Meer lezen
 35. U wilt nog profiteren van de actie Invest Fix en Invest 26 Fix?

  De betaling moet ten laatste op 31/12/2017 op onze rekening staan. Dat betekent in de praktijk dat woensdag 27 december de uiterste datum is om de storting effectief uit te voeren.

  Meer lezen
 36. Eindejaarsafsluiting Leven 2017

  Via MyBaloise kunt u tot en met 29 december 2017 (17h00) nieuwe voorstellen Save Plan (Pensioensparen, Langetermijnsparen), VAPZ en Sociaal VAP ingeven en de contracten onmiddellijk afdrukken.

  Meer lezen
 37. Uw klanten krijgen hun pensioenfiche aanvullend pensioen binnenkort in de bus

  Op de website van de overheid, www.mypension.be, kunnen uw klanten gepersonaliseerde informatie over hun wettelijk pensioen vinden en ook de gegevens over hun aanvullend pensioen.

  Meer lezen
 38. Nieuwe partner voor onbetaalde premies

  Baloise Insurance neemt een externe partner onder de arm om onbetaalde premies te innen. Zo garanderen we een vlotte afhandeling van achterstallige betalingen en dit op maat van de klant.

  Meer lezen
 39. MyBaloise onbeschikbaar (vrijdag 17/11 tot maandag 20/11)

  Wegens een migratie zal MyBaloise onbeschikbaar zijn van vrijdag 17 november vanaf 17u00 tot maandag 20 november 07u30.

  Meer lezen
 40. Gewijzigde werkwijze 80 %-controle IPT

  Op 27 oktober 2017 wijzigde Baloise Insurance de werkwijze om 80 %-controles te doen.

  Wij vragen u daarom het aanvraagformulier 'Loongegevens 80 %-controle' te gebruiken. Dit helpt ons uw aanvraag op een snelle en gestructureerde manier te verwerken.

  Meer lezen