Parlementaire vraag BA Tienjarige

Naar aanleiding van de Parlementaire vraag over de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector (gesteld door mevr. Griet Smaers) wil Baloise Insurance haar standpunt nog eens bevestigen.

Op de Parlementaire vraag over de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector (gesteld door mevr. Griet Smaers) heeft Minister Peeters het volgende geduid:
"Enkel de aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector die prestaties of werken uitvoeren die de gesloten ruwbouw realiseren zijn onderworpen aan de verzekeringsplicht."

Naar aanleiding hiervan wil Baloise Insurance haar standpunt nog eens bevestigen:

  • De wet biedt vandaag geen duidelijkheid rond de verplicht te verzekeren beroepen.
  • Een antwoord van de Minister in het parlement heeft geen bindende kracht en sluit de juridische onduidelijkheid niet uit.

Baloise Insurance kan daarom geen sluitend standpunt innemen rond bepaalde beroepen. Wij bieden wel een oplossing indien de klant dit wenst of wanneer uw klant morgen de werf niet op mag zonder attest.