Uw klanten krijgen hun pensioenfiche aanvullend pensioen binnenkort in de bus

Op de website van de overheid, www.mypension.be, kunnen uw klanten gepersonaliseerde informatie over hun wettelijk pensioen vinden en ook de gegevens over hun aanvullend pensioen.

De wetgever vraagt elke verzekeraar om de pensioenfiche per post aan de klanten te bezorgen. Baloise Insurance zal deze fiches in de loop van de volgende weken aan uw klanten versturen.

Op die jaarlijkse pensioenfiche staan de verworven reserve, de verwachte pensioenprestatie op pensioenleeftijd en het verzekerde kapitaal bij overlijden. Alles op een heldere en duidelijke manier.

Er is een pensioenfiche per soort pensioenplan:

a.   VAPZ + RIZIV + Sociaal VAP

b.   IPT + Groepsverzekering voor zelfstandige bedrijfsleiders

c.   Groepsverzekeringen + IPT voor werknemers

Klanten ontvangen enkel een pensioenfiche voor het pensioenplan waarvoor in het vorige jaar nog bijdragen werden gestort. Ze kunnen meerdere pensioenfiches ontvangen op verschillende tijdstippen. De gegevens over de aanvullende pensioenen zijn die zoals gekend op 01/01.