Persoonlijke ongevallen

Deze verzekering dekt zowel ongevallen tijdens uw privéleven als tijdens de uitoefening van uw beroepsactiviteit.

U kiest zelf welke waarborgen:

kapitaal bij overlijden

  • en/of kapitaal bij blijvende invaliditeit
  • eventueel dagvergoeding bij tijdelijke werkongeschiktheid (maximaal twee jaar)
  • eventueel dagvergoeding in geval van hospitalisatie
  • eventueel terugbetaling medische kosten

Online aangeven

Voortaan kunt u persoonlijke ongevallen 24/24 online aangeven. Hoe gaat u te werk?

Klik op de button 'Wat in geval van schade?' Selecteer vervolgens 'Arbeidsongevallen'.

Wat in geval van schade