Aansprakelijkheid

BA Bedrijven

Bij het runnen van uw eigen zaak of in alle activiteiten van uw onderneming kunnen uw werknemers of uzelf aansprakelijk gesteld worden voor schade. De eerste stap om u deze risico's te dekken is onze BA Bedrijven polis.

De BA Bedrijven dekt schade die kan veroorzaakt worden aan derden die veroorzaakt kan worden middellen die door uw onderneming beheerd worden. (infrastructuur, voertuigen en voorraden maar ook personeel, fmailieleden van de zaakvoerders, stagairs etc...

Onmisbaar

Uw onderneming beschermen begint hier, bij de BA Bedrijven.

BA Bedrijven

Brand & Ontploffingen

Deze verplichte verzekering beschermt u tegen schade zonder fout. Want ook als u niet in fout bent, bent u aansprakelijk bij een brand of ontploffing in uw zaak. Deze verzekering vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade van slachtoffers van brand of ontploffing.

Steeds beschermd

Lees meer over deze verplichte verzekering

Brand & Ontploffingen