Blogs

Coronavirus: wat is de impact op de internationale scheepvaart en wat is er verzekerd?

13 maart 2020
Coronavirus
Terwijl er steeds meer maatregelen worden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden ook de gevolgen voor de wereldeconomie door het coronavirus steeds meer voelbaar. Hoe meer het virus zich verspreidt en hoe langer de pandemie duurt, hoe groter de impact zal zijn op de economie en financiële beurzen.

China als fabriek van de wereld

Niet enkel de Chinese scheepvaart heeft te lijden onder de uitbraak van het coronavirus, ook in België krijgen we rake klappen. De havens van Antwerpen en Zeebrugge kondigden onlangs al aan dat ze de negatieve impact van het coronavirus op het containerverkeer dit jaar niet meer zullen goedmaken. De Haven van Antwerpen dankt haar sterke groei van de afgelopen jaren voor een groot deel aan het toenemende Chinese containerverkeer. We weten nu al dat de impact van het nieuwe coronavirus veel groter zal zijn dan die van SARS in 2002. Dat komt omdat de Chinese economie nu 4 keer zo groot is dan toen en bovendien veel meer verbonden is met de wereld.

Wat met de verzekering van de goederen tijdens transport?

Wanneer goederen niet geleverd kunnen worden of vernietigd moeten worden, kan een cargoverzekering dan een uitweg bieden? In februari werden containers nog aan hetzelfde tempo gelost. Maar sinds maart is de impact echt voelbaar omdat er pas sinds enkele weken veel minder schepen vanuit de Chinese havens vertrekken. Deze verstoring van de handel zorgt ervoor dat steeds meer risico’s opduiken. We denken hierbij o.a. aan vertragingen die schade kunnen veroorzaken, weigering tot in- of uitvoer van goederen (‘rejection’ risico’s) en wijziging in de logistiek (routing) van containers en goederen.

Sommige van deze risico’s zijn verzekerbaar, maar anderen zijn absoluut uitgesloten.

Wat zijn de voornaamste aandachtspunten?

 1. Elke verzekerde heeft de taak om als ‘voorzichtige onverzekerde’ te handelen. Moet je bijvoorbeeld bederfbare goederen verzenden en weet je op voorhand dat er geen transportmogelijkheden zijn of dat de laad- en losoperaties in de haven verstoord zijn? Dan zal je als handelaar er goed aan doen om de goederen niet te verschepen tot de situatie terug normaal is. Of zal je maatregelen moeten nemen om de goederen goed op te slaan (bijv. koeling). 
   
 2. Onder de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen is schade of verlies aan goederen verzekerd als dit het gevolg is van maatregelen die je moest nemen om de goederen te bewaren of redden. Voor pure vertragingsschade, gevolg- of indirecte schade komt de verzekeraar niet tussen. Een klassiek voorbeeld is kerstversiering die pas na kerstdag geleverd wordt.
   
 3. Verlenging van de reis op eindbestemming: de verzekering loopt door tijdens het normale verloop van de reis. Dat is vanaf het verlaten van de overeengekomen plaats van verzending tot de aankomst in het magazijn van de bestemmeling of andere eindplaats op de aangeduide bestemming. Daarbij zijn inbegrepen: maximum 60 dagen na lossing uit het zeeschip in de eindhaven of 30 dagen in geval van luchtvervoer. Nog langere verleningen moet je bij de verzekeraar aanvragen.
   
 4. Wijziging in de logistiek: wanneer de voorziene reis (routing), de koers of het transportmiddel wijzigt, er een niet voorzien tussentijds verblijf, overslag of herverzending is, blijft de waarborg gelden als dat gebeurt buiten de wil om van de verzekerde. Neem je als verzekerde hier zelf een beslissing in? Dan moet de verzekeraar hiervan op de hoogte gebracht worden zodat die de premie eventueel kan aanpassen. Een schade of verlies door het gedwongen aanlopen van een haven of noodhaven (zee- en binnenwateren) blijft ook verzekerd.
   
 5. Vertraging: in alle risico-polissen, is schade die rechtstreeks is ontstaan aan de goederen door onvoorziene vertraging t.g.v. een verzekerd transportrisico, verzekerd. De gevolgschade van late levering is dan weer niet verzekerd.
   
 6. Quarantaine: ontstaat er schade aan goederen omdat een schip een haven niet mag aanlopen (op afstand moet blijven)? Of omdat er door een quarantaine geen laad- en losoperaties kunnen gebeuren? Dan is dat verzekerd onder ‘alle risico’s’. Voor beperkte waarborgen blijft het totaal verlies tijdens zeerisico’s verzekerd. De bijkomende kosten die door quarantaine ontstaan moet je als verzekerde zelf betalen.
   
 7. Optreden van overheden:
  • 'Rejection’ is een klassieke uitsluiting binnen de verzekering waarbij een bevoegde overheid weigert om onbeschadigde goederen in of uit te voeren. Specifieke bepalingen kunnen in de polis opgenomen worden om kosten van herverzending en tijdelijke opslag in zulke omstandigheden wel te vergoeden.
  • Onder verzekerde risico’s vallen ook kosten van opruiming, lichting en vernietiging, na een uitdrukkelijk akkoord van de verzekeraar. Dit kan leiden tot een aanpassing van de premie. Dat kan zowel voor kosten ontstaan door een overheidsoptreden als de kosten die de verzekerde in redelijkheid maakt. Deze kosten zijn steeds gelimiteerd.