Blogs

Tak23 in de belastingaangifte opnemen: is er een aangifteplicht?

30 mei 2022
Moet je een levensverzekering tak23 in je belastingaangifte opnemen? Het antwoord verschilt naargelang het om een Belgische of een buitenlandse levensverzekering gaat.

Een tak23-product laat je toe om via een verzekering te investeren in een of meerdere beleggingsfondsen. Die fondsen beleggen op hun beurt in bepaalde activa, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen, cash, …

Tak23-levensverzekeringen bieden je mogelijk uitzicht op een hoger rendement dan bij een tak21-levensverzekering (met een gewaarborgde interestvoet) of bij een spaarrekening. Dat rendement hangt immers af van de prestaties van die beleggingsfondsen. Zetten die fondsen mooie resultaten neer, dan zal dat zich weerspiegelen in het rendement van je tak23-verzekering. Maar als de financiële markten minder gunstig evolueren en de fondsen zwak presteren, kun je ook geld verliezen. Lees hier alles over het rendement van tak21, tak23 en tak26.

Geen roerende voorheffing, wel premietaks op tak23

Je betaalt bij een tak23-levensverzekering geen roerende voorheffing op het rendement. Je betaalt wel een premietaks van 2 %, tenzij het om een pensioenspaarverzekering zou gaan.

Tak23 in je belastingaangifte opnemen?

Ben je verplicht om in je jaarlijkse belastingaangifte je tak23-verzekeringen te vermelden? We maken hiervoor een onderscheid tussen binnen- en buitenlandse tak23-producten.

Belgisch tak23-product in belastingaangifte opnemen?

Heb je een Belgisch tak23-product genomen, dan moet je die niet opnemen in je belastingaangifte. De verzekeraar moet wel info over de levensverzekering doorgeven aan het Centraal AanspreekPunt van rekeningen en financiële contracten (CAP), dat ondergebracht is bij de Nationale Bank van België (NBB).

Buitenlandse tak23-levensverzekering in belastingaangifte opnemen?

Heb je een buitenlandse tak23-levensverzekering? Dan ben je wel verplicht om die in je belastingaangifte te vermelden, naar analogie met buitenlandse bankrekeningen. Wat moet je precies vermelden? Dat je buitenlandse tak23-verzekeringen hebt en in welke landen dat het geval is. Doe je dat niet, dan loop je het risico op een boete.

Meer weten over tak23-levensverzekeringen?

Ontdek hier alles over beleggen via een levensverzekering. Of neem meteen contact op met je verzekeringsmakelaar. Heb je nog geen makelaar? Dan vind je hier een makelaar in je buurt.