Contact & Service

FAQ coronavirus | Bedrijven

Hieronder vind je een overzicht veelgestelde vragen en van de tijdelijke en gratis uitbreidingen en maatregelen. Deze maatregelen gelden voor de opgenoemde verzekeringen van Baloise Insurance. 
Ben je bij een andere verzekeringsmaatschappij verzekerd? Raadpleeg dan de website van jouw verzekeraar of neem contact op met je makelaar.

Verzekeringssector

Zijn er overkoepelende maatregelen?

Onze service

Betalingsfaciliteiten

Verlagen voorschotten bij polissen op afrekening

De activiteit van mijn bedrijf ligt volledig stil, kan ik uitstel van betaling aanvragen voor mijn verzekeringen?

Budgetplan

Maatregelen m.b.t. de Employee Benefits voor bedrijven met technisch werkloze werknemers

Horeca

Gratis uitbreidingen BA

Gratis uitbreidingen Brand - Handel Plus

Arbeidsongevallen

Is een coronabesmetting een arbeidsongeval?

Is het ongeval van een thuiswerker een arbeidsongeval?

Uitbreiding versoepelde bewijsregeling voor thuiswerkers

Medisch en hulppersoneel

Wanneer wordt een coronabesmetting aanvaard als beroepsziekte?

Is het hulppersoneel dat in de ziekenhuizen en zorginstellingen extra wordt ingezet verzekerd?

Wordt de dekking BA Medische beroepsaansprakelijkheid uitgebreid voor telefonische consultaties, zoals beschreven in de RIZIV-codes 101990 en 101135?

BA Medische en Paramedische beroepen: verzekerde activiteiten

Thuislevering

Auto & Transport

Plexiglas in voertuigen om inzittenden te beschermen

Brand

Verlenging voorlopige brandverzekering

Hospitalisatie

Arbeidsongeschiktheid

Ben je verzekerd tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een coronabesmetting?

Overlijdensverzekering

Als de levensverzekering een overlijdensdekking bevat, is de verzekerde dan ook gedekt bij overlijden als gevolg van het coronavirus?

Heb je nog vragen?

Neem contact op met je makelaar.

Wij houden je in de komende dagen en weken via deze weg op de hoogte als we bijkomende relevante informatie hebben naar aanleiding van de coronacrisis.