FR
NL
FR
NL
Contact & Service Baloise Secure Transfer
Veilig grote bestanden uitwisselen

Baloise doet er alles aan om haar diensten en de informatie die verwerkt wordt zo goed mogelijk te beveiligen. Dit geldt in het bijzonder voor persoonsgegevens van klanten (in het kader van polis- en schadebeheer). Dergelijke gegevens worden door Baloise standaard als vertrouwelijk geclassificeerd.

Baloise geeft daarom het verkeer van grote bestanden van en naar onze partners en andere externe partijen nu ook een plaats in haar Veilige Wereld.

Dit doen we door middel van de Baloise Secure Transfer-tool, ontwikkeld om via een webapplicatie of via onze eigen mailtoepassing grote bestanden beveiligd te kunnen versturen. Onze werknemers kunnen niet alleen versturen naar externen maar externen kunnen op hun beurt ook gebruikmaken van deze service om grote en/of vertrouwelijke documenten op een veilige manier naar onze collega's te versturen.

Hét grote voordeel ten opzichte van algemeen bekende services zoals Dropbox, WeTransfer en Google Drive is dat deze toepassing in het Baloise-datacenter is gevestigd. Dit betekent dat geen enkel ander bedrijf of geen enkele andere provider toegang heeft tot deze data.

Met Baloise Secure Transfer kunt u dus ook veilig grote bestanden (2 GB per transfer) uitwisselen met Baloise.
De webapplicatie is beschikbaar via de volgende URL: https://securetransfer.baloise.com

Hebt u vragen over het gebruik van deze toepassing, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Baloise.

Klik hier