News

Baloise Market View

7 december 2020. De tweede coronagolf en de inperkingsmaatregelen hebben op het moment van dit schrijven hun effect op de Europese economie. Het economisch herstel in Azië en Noord-Amerika is momenteel robuuster dan in Europa

De onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk vormen momenteel het grootste politieke risico, aangezien de overgangsfase die in de exit overeenkomst is vastgelegd, op 31 december 2020 afloopt. Het valt nog te bezien of de handelsbetrekkingen vanaf 1 januari 2021 door een nieuwe overeenkomst of in overeenstemming met de WTO-voorwaarden zullen worden geregeld. Voor meer details verwijzen we u graag naar het bijgevoegde document.

Meer nieuws

Financial

13 oktober 2021

KU Leuven en Baloise Insurance brengen inzichten gedragseconomie naar de klas om jongeren financieel wijzer te maken

De Baloise Leerstoel voor Financieel Welzijn van de KU Leuven gebruikt onderzoeksresultaten uit de gedragseconomie om jongeren bewust te maken van denkfouten rond geldzaken. De vertaling van ...

26 augustus 2021

Baloise dekt miljoenen stormschadeclaims en boekt sterke financiële resultaten voor de eerste helft van het jaar

Baloise Group stelt vandaag haar halfjaarresultaten voor.