Aansprakelijkheid

Preventiemaatregelen kunnen helaas niet alle onvoorzienbare voorvallen die een onderneming treft voorkomen. Er blijft steeds een gevaar op een schadegeval bij de uitbating, het personeel, de gebouwen, de geleverde producten van de onderneming of uitgevoerde diensten ervan.

Uw onderneming kan aansprakelijk worden gesteld in heel wat uiteenlopende situaties die schade toebrengen aan derden, klanten, leveranciers of schade door werken uitgevoerd door onderaannemers. 

 

BA Bedrijven

Daarom is een verzekering BA Bedrijven of Beroepsaansprakelijkheid onmisbaar. Zij beschermt u bij de ernstige gevolgen van een moment van onoplettendheid, een beschadigd product, een fout van u of een van uw medewerkers zodat het voortbestaan van uw onderneming niet in het gevaar komt. 

Brand en Ontploffingen

Is uw onderneming ook voor het publiek toegankelijk? Dan bepaalt de wet  in sommige gevallen dat een verzekering Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing wettelijk verplicht is alvorens u uw handelszaak of instelling kunt openen voor het publiek.

Brand en Ontploffingen

Rechtsbijstand

Om uw juridische belangen te vrijwaren, wordt een optionele waarborg Rechtsbijstand sterk aanbevolen. 

Rechtsbijstand