Brand en Ontploffingen

Deze polis is wettelijk verplicht voor een hele reeks gelegenheden die vrij toegankelijk zijn voor het publiek, zoals:

  • restaurants en cafés met een oppervlakte van meer dan 50 m²
  • hotels en motels met minimaal vier kamers voor minimaal tien personen
  • kleinhandelaars en handelsgalerijen met een verkoopruimte inclusief aanpalende opslagruimte van minstens 1.000 m²
  • sportzalen, openluchtbals, tenten
  • autohandelaren, concessiehouders

 

Deze verplichte verzekering beschermt u tegen schade zelfs wanneer u als uitbater geen fout hebft begaan. Want ook als u niet in fout bent, bent u aansprakelijk bij een brand of ontploffing in uw bedrijf.

Deze verzekering vergoedt de lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade van slachtoffers van brand of ontploffing alsook de reddingskosten.

 

Volledige bescherming voor uw onderneming

Bedrijfsschade

De verzekering Bedrijfsschade is de levensverzekering van uw onderneming

lees meer

Materiële schade

Wij verzekeren uw praktijkruimte, handel of onderneming optimaal. 

lees meer

Aansprakelijkheid

Beschermd bij veroorzaakte schade

lees meer