Rechtsbijstand

  • Als u gerechtelijk wordt vervolgd in het kader van uw beroeps- of bedrijfsactiviteit, krijgt u juridische bijstand voor de verdediging van uw belangen.
  • Bent u het slachtoffer van een onrechtmatige daad van een derde? Dan is er administratieve en juridische hulp om snel uw rechtmatige vergoeding te krijgen.
  • Ook als een aansprakelijke derde onvermogend is voorziet deze waarborg u van een vergoeding.
  • U bent volledig vrij in de keuze van uw advocaat en eventuele technische, medische of andere deskundigen.

Bij een verzekerd schadegeval krijgt u een tussenkomst voor:

  • de kosten van het gerechtelijk of buitengerechtelijk deskundigenonderzoek (deskundige wordt aangesteld door de verzekerde), de kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarders
  • procedure- en gerechtskosten

Baloise Insurance doet voor de waarborg Rechtsbijstand een beroep op Euromex, een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar die zich focust op het verzekeren van de beste juridische oplossing. Zo worden uw belangen optimaal veiliggesteld.