Arbeidsongeschiktheid

Vele succesfactoren hebt u zelf in de hand, andere niet. Uw inkomen hangt niet alleen af van uw professioneel succes, het hangt ook af van uw gezondheid.

En het kan iedereen overkomen: een ongeval of een ziekte die een langdurige arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft. Als u gedurende een lange periode niet meer kunt werken, heeft dit ernstig inkomensverlies tot gevolg.

U kunt de financiële toekomst van uzelf en uw gezin maar beter goed verzekeren.

Verzekering gewaarborgd inkomen

Als u arbeidsongeschikt wordt, biedt het Gewaarborgd Inkomen u tijdens deze periode een aanvullend inkomen bovenop de tussenkomst van het Riziv.

Zo kunt u bijvoorbeeld toch uw lening afbetalen of extra (personeels)kosten dekken.

Extra maandelijkse rente

Dankzij de verzekering Gewaarborgd Inkomen ontvangt u bij elke arbeidsongeschiktheid van minimaal 25 %, ten gevolge van ziekte of ongeval, een rente.

De uitkeringen verlopen proportioneel voor zover de invaliditeit tussen 25 % en 66 % ligt. De volledige rente wordt uitgekeerd wanneer de invaliditeit 67 % of meer bedraagt.

Oplossingen

Baloise Insurance biedt u 2 oplossingen aan:

  • Gewaarborgd Inkomen als afzonderlijke polis
  • Aanvullende Verzekering Arbeidsongeschiktheid als onderdeel van de polissen VAPZ (alleen voor zelfstandigen) en/of IPT (alleen voor zelfstandigen met vennootschap)

Fiscaal voordeel

De premies die u betaalt voor de verzekeringen Gewaarborgd Inkomen of voor de Aanvullende Verzekering Arbeidsongeschiktheid zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten, indien u uw werkelijke kosten bewijst.