IPT

Dankzij de Individuele Pensioentoezegging (IPT) kunt u als zelfstandige bedrijfsleider voor een interessante aanvulling op uw wettelijk pensioen zorgen, en tegelijkertijd voor een bescherming bij vroegtijdig overlijden en/of bij arbeidsongeschiktheid. Uw onderneming zorgt voor de volledige financiering van het pensioenplan en kan de bijdragen fiscaal in mindering brengen als beroepskost. Deze formule kan enkel voor zelfstandige mandatarissen van vennootschappen met regelmatige en maandelijkse bezoldigingen.

U bepaalt zelf de beleggingsstrategie

IPT is een combinatieproduct van tak21 (verzekeringsrekening) en tak23 (beleggingsfondsen). De nettopremie kan worden geïnvesteerd in 3 rendementsformules of in een combinatie ervan1.

  • tak21-rekening 
  • tak21-rekening 0 %

Tak23-fondsen

Via deze verzekeringsfondsen van Baloise Insurance kunt u beleggen in externe beleggingsfondsen van gerenommeerde fondsbeheerders. Uw spaarcenten genieten zo de expertise van verschillende vermogensbeheerders. Hun beleggingskennis en ervaring zijn meestal exclusief voorbehouden voor de grote vermogens.

Overzicht beleggingsfondsen

Standaardwaarborg Overlijden

De waarborg Overlijden is standaard gelijk aan de opgebouwde reserve op het ogenblik van overlijden, met als minimum een kapitaal van 50.000 euro. Maar de bedrijfsleider kan ook kiezen voor een andere waarborg Overlijden.

Aanvullende waarborgen

De bedrijfsleider heeft de keuze uit de volgende aanvullende waarborgen:

Premieterugbetaling 
Arbeidsongeschiktheidsrente
Overlijden door (verkeers)ongeval
1 De tak21-rekening kan niet gecombineerd worden met de tak21-rekening 0 %