Persoonlijke Ongevallen 24/24

Deze verzekering dekt zowel ongevallen tijdens uw privéleven als tijdens de uitoefening van uw beroepsactiviteit. 
Na een ongeval vergoedt deze verzekering de volgende schade:

  • Op basis van het verzekerde jaarloon

     - een kapitaal bij overlijden
     - een kapitaal bij blijvende invaliditeit
     - een  dagvergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

  • De  medische kosten

Ongeval melden

U kunt uw persoonlijke ongevallen 24/24 online aangeven.

Klik hier