Materiële Schade

Baloise Insurance heeft ervaring met het concept ‘Fieldunderwriting’ (onderschrijving ter plaatse). Onze field underwriters, specialisten in hun vakgebied – en dus het uwe – staan uw makelaar bij om:

  • de risico’s in te schatten
  • preventieaanbevelingen te doen
  • een offerte op te maken
  • in voorkomend geval, ter plaatse dekking te verlenen

Gebouw en inhoud

Een verzekering op maat voor de bescherming van:

  • uw gebouwen en hun inhoud
  • kantoormeubilair
  • gebouwen van privé- en openbare instanties
  • U bepaalt voor uw roerende en onroerende goederen welke risico’s u wilt verzekeren. Onze experten stellen u passende dekkingen voor en geven preventieadvies.

U kunt deze verzekering afsluiten voor Genoemde gevaren of Alle risico’s behalve.

Bedrijfsschade

Dit is de ‘levensverzekering’ van uw onderneming. Ze verzekert immers de voortzetting van uw activiteiten na een schadegeval. En dit dankzij de vergoeding van gederfde brutowinst en vaste algemene kosten.