Arbeidsongevallen

Als werkgever wilt u uw werknemers in de beste arbeidsomstandigheden laten werken. Daarom organiseert u het werk zo dat hun veiligheid en gezondheid de hoogste prioriteit krijgen.

Kennis van de risico’s is hiervoor een belangrijke basis. Zo kunt u gericht zoeken naar oplossingen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Meten is weten

Onze risk engineering professionals analyseren en evalueren inherente risico's in het kader van de onderschrijving of herziening van verzekeringscontracten.

Hun kennis behelst een breed spectrum aan diverse sectoren en branches waardoor relevante preventie maatregelen worden voorgesteld. In onderling overleg met het lokaal management wordt als rode draad gefocust op wat heet de common causes.

Onze professionals gaan op zoek naar de zogenaamde terugkerende bijna-ongevalsoorzaken om deze adequaat aan te pakken. Dit resulteert niet alleen in minder incidenten en minder tijdverlies maar levert u ook een belangrijke meerwinst op door een kleiner aantal incidenten met kosten en werkverlet.  

U kunt rekenen op:

  • een deskundig en goed geargumenteerd preventieplan op maat
  • verdere opvolging en feedback
  • opleiding en training van uw medewerkers

 

De opgebouwde expertise wordt gedeeld met de collega's van schadebehandeling. Zij beschikken zo over waardevolle feedback met betrekking tot schaderaming. Ook de onderschrijvers kunnen bijgevolg naar best vermogen onze klanten een concurrentieel tarief aanbieden.

Baloise Insurance op Kanaal Z

Het aantal arbeidsongevallen in België daalt al jaren dankzij de structurele aanpak, de toepassing van de Welzijnswet en de verhoogde sensibilisering en aandacht voor de veiligheidscultuur in een onderneming.

Jammer dat we een omgekeerde beweging vaststellen in het aantal arbeidswegongevallen (ongevallen die gebeuren op het traject van en naar het werk). Hoewel het aantal dodelijke arbeidswegongevallen daalt, stijgt het aantal ongevallen met ernstige letsels.

Risk Advisor Behzad Ghannad licht dit onderwerp verder toe.

Bekijk de video

Er is uitgebreide wetgeving over arbeidsbescherming en welzijn op de werkvloer. Maar als onderneming kunt u ook zelf heel wat doen rond preventie van arbeidsongevallen. Jan-Hendrik Vits van Baloise Insurance geeft toelichting in Z-Insurance

Bekijk de video

Onze experten staan voor u klaar

Brand Speciale Risico's

Iedere betrokken partij ziet preventie van uit zijn standpunt. Het totaal van deze standpunten vormt een geheel en dient als totaal oplossing.

Lees meer

Diefstal

Diefstal behoort in België tot de drie belangrijkste criminaliteitsvormen en inbraak tot de vijf belangrijkste criminaliteitsvormen.

Lees meer

Vloten

Niet alleen de aankoop en het instandhouden van de voertuigen vereist de nodige aandacht, ook het menselijk kapitaal in de voertuigen mag niet uit het oog verloren worden.

 

Lees meer