Brand Speciale Risico's

Onder basispreventie verstaan wij preventie die van toepassing is op alle of bijna alle bedrijven, wat hun activiteiten ook mogen zijn.

Iedere betrokken partij heeft vaak een eigen visie op preventie. 

Hou rekening met...

Preventie vanuit het standpunt van:

De brandweer


zal zich voornamelijk concentreren op de evacuatie van personen:

  • uw personeel
  • bezoekers
  • bewoners van het bedrijf
  • hun eigen brandweerlieden

De zaakvoerder

  • zal voornamelijk rekening houden met:
  • de productiviteit van zijn bedrijf
  • de attractiviteit en kwaliteit van zijn aangeboden producten
  • het financiële rendement van zijn bedrijf

De arbeidsinspectie


zal voornamelijk rekening houden met de veiligheid van het personeel en het welzijn op het werk.

De risk adviser property

zal ermee rekening houden dat de kans op een schadegeval zo klein mogelijk is en dat, indien er zich toch schade voordoet, deze materiële schade zo beperkt mogelijk blijft.

Door deze 4 verschillende visies in één groot preventieplan te gieten, krijgen wij een totaaloplossing.

Een bedrijfsbrand heeft in de meeste gevallen dezelfde oorzaken. Door correcte basispreventie verkleinen wij de kans op brand aanzienlijk.

Safety Tips

Ontdek hier onze Safety Tips voor uw onderneming

Onze experten staan voor u klaar

Diefstal

Diefstal behoort in België tot de drie belangrijkste criminaliteitsvormen en inbraak tot de vijf belangrijkste criminaliteitsvormen.

Lees meer

Vloten

Niet alleen de aankoop en het in stand houden van de voertuigen vereist de nodige aandacht, ook het menselijk kapitaal in de voertuigen mag niet uit het oog verloren worden.

Lees meer

Arbeidsongevallen

Meten is weten. Onze Risk Engineering professionals analyseren en evalueren inherente risico's.

Lees meer