Vloten

Een bedrijfsvoertuigpark is een belangrijke investering. Niet alleen de aankoop en het in stand houden van de voertuigen vereist de nodige aandacht, ook het menselijk kapitaal in de voertuigen mag niet uit het oog verloren worden.

Een degelijk uitgebouwd preventiebeleid biedt het management de instrumenten om op eenvoudige wijze controle te houden en afspraken te maken met de gebruikers. 

Afspraken dienen op maat van het bedrijf in overeenstemming met de bedrijfscultuur gemaakt te worden. De mate van formalisering hangt af van de gebruikelijke communicatiemethodes in het bedrijf. Baloise Insurance kan u hierbij ondersteunen.

Baloise Insurance op Kanaal-Z

Heel wat ondernemingen in België geven hun medewerkers een bedrijfswagen. Aan het beheer van zo'n vloot zijn diverse kosten verbonden, bijvoorbeeld ook voor het verzekeren van het wagenpark. Mits wat inspanning kunt u die kosten binnen de perken houden, vertelt Rik De Winne van Baloise in Z- Insurance.

Bekijk de video

Onze experten staan voor u klaar

Brand Speciale Risico's

Iedere betrokken partij ziet preventie van uit zijn standpunt. Het totaal van deze standpunten vormt een geheel en dient als totaal oplossing.

Lees meer

Diefstal

Diefstal behoort in België tot de drie belangrijkste criminaliteitsvormen en inbraak tot de vijf belangrijkste criminaliteitsvormen.

Lees meer

Arbeidsongevallen

Meten is weten. Onze Risk Engineering professionals analyseren en evalueren inherente risico's.

Lees meer