Technische Verzekering

Met Baloise Insurance kiest u voor een expert voor de verzekering van uw machines, bouwwerken en elektronica.

Alle bouwplaatsrisico's

Deze verzekering wordt ook wel de CAR (Construction All Risk) genoemd. Ze kan zowel door de aannemer als de onderaannemer en de bouwheer, de projectontwikkelaar worden afgesloten. Grootste voordeel is dat alle bij de bouw betrokken partijen medeverzekerd zijn. Deze verzekering bestaat uit twee onderdelen:

1) de verzekering van de materiële schade:

  • de bouwwerken en hun uitrusting
  • de voorlopige bouwwerkzaamheden
  • de bouwketen en hun uitrusting
  • de werftoestellen


2) de aansprakelijkheidsverzekering

U kunt de verzekering Alle bouwplaatsrisico’s afsluiten voor een bepaald project of in het kader van een abonnementscontract (open cover) bestemd voor aannemers die voortdurend lopende projecten hebben.

Alle risico's hef- en werftoestellen

Deze verzekering verzekert uw hef- en werftoestellen

Uw materieel is dan verzekerd tegen accidentele schade:

  • wanneer het toestel in werking of in stilstand is;
  • tijdens het demonteren, laden, vervoeren over land, lossen en opnieuw monteren in het kader van het normale gebruik.

U kunt kiezen tussen een dekking Alle risico’s of Alle externe risico’s (dus met uitsluiting van inwendige oorzaken).

Machinebreuk & bedrijfsschade

Uw machines en installaties zijn essentieel voor de werking van uw onderneming. De verzekering Machinebreuk dekt de risico’s verbonden aan het gebruik van die machines en installaties, ongeacht of u eigenaar ervan bent of ze huurt. Deze verzekering vergoedt onder meer de materiële schade veroorzaakt door:

  • menselijke factoren
  • inwendige of externe oorzaken
  • natuurverschijnselen

Alle risico's elektronica

De verzekering dekt niet alleen computer- en elektronisch kantoormaterieel maar ook elektronisch materieel gebruikt in de medische wereld, laboratoria, meettoestellen, enz.

U wordt vergoed op basis van de nieuwvervangingswaarde.