Deze verzekering beschermt u als importeur of exporteur van goederen en zaken (van grondstoffen over halffabricaten of afgewerkte basisproducten tot eindproducten), wereldwijd vervoerd met eender welk transportmiddel.

De polis is gebaseerd op de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen d.d. 20/04/2004 (of indien gewenst op basis van de Engelse voorwaarden - Institute Cargo Clauses-of andere gelijkwaardige clausules) en is uitsluitend maatwerk. 

Er is keuze uit een dekking 'Alle Risico's' of 'beperkte voorwaarden', met de mogelijkheid om de waarborgen uit te breiden met kopers- en verkopersbelang, gewichtsverlies of andere aspecten van de ‘eigen aard’ van de goederen.  Zo beantwoordt de dekking volledig aan de specifieke noden van de klant.

Baloise Insurance werkt zowel met Abonnementspolissen (met jaarlijkse premieafrekening op het omzetcijfer of op basis van declaratiepolissen) als met een polis Korte Termijn voor eenmalige zendingen.

Als lid van een internationaal netwerk kunnen wij ook verzekeringsprogramma's aanbieden aan multinationale ondernemingen.