Deze term verwijs naar onze polis Aansprakelijkheid van de beroepsgoederenvervoerder over de weg (CMR) en verzekert de contractuele aansprakelijkheid voor schade aan goederen tijdens hun vervoer over de weg.
De polis verzekert u als beroepsgoederenvervoerder zowel voor het effectieve vervoer dat uzelf uitvoert, als voor het vervoer dat u in uw hoedanigheid van hoofdaannemer van vervoer doorgeeft aan uw onderaannemers.

De verzekering richt zich naar alle rechtspersonen gaande van eenpersoonsvennootschappen tot nationale en internationale ondernemingen. Alle schade-eisen inzake internationaal vervoer worden geregeld op basis van het CMR-Verdrag.

Uitbreiding van basisdekking

De bestaande basisdekking van onze polis kan nog worden uitgebreid met een dekking voor:

  • vervoer van goederen die onderhevig zijn aan bederf (koel/vries)
  • bulk- en/of tankvervoer
  • zgn. CTA (container-traileraansprakelijkheid)
  • uitbesteed vervoer (onderaanneming)
  • wegvervoer onder dekking van luchtvrachtbrief (AWB), met toepassing van verhoogde aansprakelijkheidslimiet volgens de Conventie van Warschau (Verdrag over de aansprakelijkheid van de vervoerder voor vervoer van personen en/of goederen bij internationaal luchtvervoer)
  • cabotagevervoer

Logistieke dienstverlening

De laatste jaren evolueert het klassieke vervoer ook meer naar logistieke dienstverlening, waarbij naast de gebruikelijke activiteit van transport ook opslagfaciliteiten en zelfs de volledige afhandeling van de logistieke keten in zijn totaliteit, worden aangeboden.

Voor de hiermee verbonden nieuwe aanvullende aansprakelijkheden kan de logistieke dienstverlener zich in overleg met Baloise Insurance in optimale omstandigheden laten verzekeren.