Deze polis verzekert de schade ontstaan aan de verzekerde goederen, met name (kunst)voorwerpen, producten en standmateriaal tijdens een tijdelijke of permanente tentoonstelling of (handels)beurs en eventueel ook tijdens het transport. 

Een verzekering Tentoonstellingen en Beurzen verzekert u als verzekeringnemer en/of eigenaar als natuurlijk of rechtspersoon (met hoofdverblijfplaats in België) met een economisch of verzekerbaar belang bij het behoud van uw (de) verzekerde goederen.

Opties

Voor het verblijf in de tentoonstellingsruimte kunt u kiezen uit een 'beperkte dekking' of een dekking 'Alle Risico's'.

Een verdere uitbreiding met de dekking 'nagel tot nagel' is mogelijk, op basis van 'Alle Risico's' in geval van beroepsvervoer of tegen beperkte voorwaarden bij eigen vervoer.