Tienjarige aansprakelijkheidsverzekering

Vanaf 1 juli 2018 zijn aannemers, architecten en andere actoren in de bouw verplicht een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de werven waarvan de bouwvergunning wordt afgeleverd vanaf 1/07/2018.

Baloise Insurance biedt een totaaloplossing voor zowel bouwheer, totaalaannemer als aannemer

Het wettelijk kader

 • De Wet Peeters samengevat

  De Wet Peeters

  • is de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor

  • aannemers;
  • architecten;
  • andere dienstverleners in de bouw (bijv. studiebureaus)

  • is van toepassing op alle actoren bij ruwbouwwerken

  • is van toepassing voor een periode van 10 jaar

  • is op gebied van aansprakelijkheid beperkt tot:

  • de soliditeit;
  • de stabiliteit;
  • en de waterdichtheid als die de soliditeit of de stabiliteit van de gesloten ruwbouw in gevaar brengt.

  • is beperkt tot constructies in België

  • is beperkt tot constructies die in hoofdzaak bestemd zijn voor individuele bewoning

  • vereist de tussenkomst van een architect

  • gaat uit van de wederopbouwwaarde

  • Als die hoger is dan 500.000 EUR, kunt u de verzekering beperken tot 500.000 EUR.
  • Of u kkunt ervoor kiezen om de volledige wederopbouwwaarde te verzekeren.

De troeven van ons product

 • Onze troeven

  • Een compleet aanbod voor zowel bouwheer, totaalaannemer als aannemer
  • Een 'stand alone' product, niet gekoppeld aan een BA
  • Engelse franchise
  • Een oplossing met vaste forfaitaire tarieven voor aannemers met een laag en middelhoog risico
  • Een oplossing met vaste forfaitaire tarieven voor aannemers met een gemengd risico (laag/middelhoog + hoog)
  • Extra korting voor de formules premievoet van 10 % in combinatie met ABR en van 5 % in combinatie met BA Bedrijven

Ons aanbod

 • Een totaaloplossing voor zowel bouwheer, totaalaannemer als aannemer.

  Globale polis voor één werf
  De bouwheer of de totaalaannemer kan ervoor kiezen om een polis af te sluiten voor één werf. In deze situatie zijn alle aannemers die de werf betreden verzekerd onder die polis en volstaat één attest voor alle aannemers.

  Gobale polis in een abonnement
  De totaalaannemer die meerdere werven per jaar doet kan kiezen om een abonnementspolis af te sluiten. Telkens als hij een werf aanvat is zowel zijn werk als dat van alle andere aannemers verzekerd in één polis en volstaat één attest.

  BA Tienjarige voor het eigen werk
  De aannemer die enkel zijn werk en dat van zijn eigen onderaannemers wenst te verzekeren kan dat doen in een polis
  ⇒ per werf: de aannemer werkt sporadisch op werven die onder de wet-Peeters vallen en wil hiervoor ad hoc een polis afsluiten.
  ⇒ in een abonnement: de aannemer werkt regelmatig op werven die onder de wet-Peeters vallen, maar wil enkel zijn werk en dat van zijn onderaannemers verzekeren.
  Het tarief voor deze aannemer is afhankelijk van zijn risicoprofiel.

Tips & Tricks

U wenst een Tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten? Wij verzamelden alvast enkele handige tips voor u.

 • Enkele tips

  1. Neem één globale polis voor de gehele werf. Zo is:

  • elke aannemer die werken uitvoert, verzekerd in de polis;
  • er slechts één verzekeraar betrokken bij een schadegeval waardoor problemen vermeden kunnen worden.

  2. Overleg met uw makelaar wat de beste oplossing voor uw bouw- of renovatieproject is.
  Alles begint met goed geïnformeerd te zijn. Neem bijvoorbeeld een abonnementspolis als u meerdere werven per jaar realiseert. U beperkt uw administratie en betaalt een lagere premie.

  3. Breng alle partijen die betrokken zijn met het bouwproces (architect, bouwheer, aannemers, eindklant) op de hoogte van de gekozen verzekeringsoplossing.
  Zo vermijdt u dat de aannemer of bouwheer dubbel verzekerd is en de premie twee keer betaald moet worden.

  4. Neem uw werfverzekering (ABR) en tienjarige aansprakelijkheidsverzekering bij dezelfde verzekeringsmaatschappij.
  Dat vermijdt latere discussies.

  5. Bepaal de totale waarde van de geplande werken.
  Binnen het wettelijke kader bent u verzekerd tot 500.000 EUR. Baloise Insurance verzekert ook boven dit bedrag als u dat wenst.

  6. Controleer of uw verzekeringspolis vanaf de voorlopige oplevering in voege gaat.