BA Bedrijven

Bij het uitvoeren van uw ondernemingsactiviteit bestaat er een risico dat u schade veroorzaakt. Een verzekering BA Bedrijven en/of Beroepsaansprakelijkheid is onmisbaar.

Deze verzekering beschermt u bij de gevolgen van een moment van onoplettendheid, een beschadigd product, een fout van uzelf of van een van uw medewerkers zodat het voortbestaan van uw onderneming niet in het gevaar komt.

Standaardwaarborgen

BA Uitbating

Bedrijfsaansprakelijkheid van een verzekerde voor de schade aan derden door fouten van de personeelsleden, bedrijfsleiders, materieel of de gebouwen tijdens de uitoefening van de bedrijfsactiviteit.

BA Na levering

Producten- en dienstenaansprakelijkheid zorgt voor verzekeringsdekking als een verzekerde aansprakelijk wordt gesteld als gevolg van de schade veroorzaakt door goederen na hun levering of door werken na hun uitvoering.

Optionele waarborgen

Schade aan toevertrouwde goederen:

Biedt dekking voor de schade aan goederen die u ontvangt om eraan te werken, te herstellen of om een advies over te geven.

 • schade aan werktuigen en laad-en losmateriaal van derden gebruikt voor de uitvoering van een vervoeropdracht;
 • schade aan werkinstrumenten die door een verzekerde worden gehuurd of geleased voor minder dan 32 dagen;
 • schade aan te laden/geloste goederen die als bijkomende opdracht worden verplaatst binnen de omheining van de onderneming waar de goederen worden geladen/gelost.

Beroepsaansprakelijkheid

Hiermee heeft een verzekerde bij de uitoefening van de activiteit als wegvervoerder en in ondergeschikte orde als commissionair-vervoerder voor wegvervoer een dekking voor zowel de foutaansprakelijkheid als voor de aansprakelijkheid die voortvloeit uit een overeenkomst.

Rechtsbijstand

Baloise Insurance doet hiervoor beroep op de gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar Euromex. Zij verdedigen uw belangen wanneer uw onderneming schade heeft geleden door een fout van een derde.

Welke schade is er verzekerd?

Indien derden uw onderneming aansprakelijk stellen voor schade, dan vergoeden wij binnen de limieten van de verzekerde kapitalen:

 • de lichamelijke schade die anderen ondervinden;
 • de stoffelijke schade aan goederen, gebouwen, … van uw klant of anderen;
 • de onstoffelijke schade die hieruit voortvloeit.

Wat is er nog verzekerd?

De polis BA Bedrijven beschermt u onder andere ook bij:

 • milieuverontreiniging ten gevolge van een ongeval;
 • schade door brand, rook, ontploffing en water;
 • schade aan voertuigen die geladen of gelost worden;
 • schade door gebruik van materieel zoals heftrucks, hef-en graaftoestellen;
 • schade door geleend personeel.

Vindt u niet dadelijk de juiste combinatie voor een optimale bescherming van uw activiteit terug? Neem dan contact op met uw bemiddelaar, zodat hij kan helpen met het vinden van een oplossing op maat.