DrivOlution

Een goede verzekering is uiterst belangrijk maar kan helaas niet alles oplossen of voorkomen. Chauffeurs zijn ook maar mensen en mensen kunnen fouten maken. Welke risico's lopen de transporteurs?

DrivOlution biedt oplossingen met betrekking tot Ladingzekering, Rij- en rusttijden, Arbeidsongevallen en Verkeersongevallen. Voor meer informatie klik hier.

 

Ladingzekering

Gebruiken de chauffeurs het juiste zekeringsmateriaal? Weten ze hoe ze het beschikbare materiaal moeten gebruiken en nemen ze ook de nodige tijd om dit correct te doen? Vullen ze het CMR-document systematisch correct en volledig in?

 

Dit zijn enkele praktijkvoorbeelden van dingen die durven verkeerd te lopen. De risico's zijn echter niet min: boetes, tijdverlies, schade aan de goederen en de vrachtwagen, discussies met klanten, …

 

DrivOlution biedt de volgende mogelijke oplossingen aan:

 • een controle van de situatie rond landzekering én realistisch advies om wettelijk wel in orde te zijn
 • een opleiding voor de chauffeurs – geldig voor code 95
 • een opleiding voor de laders en ander personeel
 • advies rond de opvolging van de chauffeurs

Rij- en rusttijden

Respecteren de chauffeurs de wettelijke rij- en rusttijden? Houden de planners rekening met deze rij- en rusttijden? Weten de chauffeurs hoe ze alles moeten ingeven om boetes te vermijden?

De rij- en rusttijden zijn opgelegd door de wetgever omwille van de veiligheid van iedereen op de baan. Als ze niet worden nageleefd, volgen er sancties in de vorm van boetes. Vermoeidheid verhoogt namelijk het risico op ongevallen. En wanneer de chauffeurs meer ongevallen hebben, kost dit de transporteur ook extra geld.

DrivOlution biedt de volgende mogelijke oplossingen aan:

 • een analyse van digitale chauffeurskaarten
 • advies om efficiënt om te gaan met rij- en rusttijden in het werkgebied
 • advies rond bijsturing en opvolging van de chauffeurs
 • een opleiding voor de chauffeurs en planners binnen en buiten de vakbekwaamheid

Arbeidsongevallen

Doen de chauffeurs al het mogelijke om ongevallen in en rond hun vrachtwagen te voorkomen? De gevolgen naast het ongeval zelf zijn onder andere: personeel dat buiten strijd is, tijdverlies, extra kosten en menselijk leed.

DrivOlution biedt de volgende mogelijke oplossingen aan:

 • een screening van de organisatie en advies wat de organisatie kan doen om arbeidsongevallen in en rond de vrachtwagen te voorkomen
 • advies rond bijsturing en opvolging van de chauffeurs
 • een opleiding voor chauffeurs en planners binnen of buiten de vakbekwaamheid

Verkeersongevallen

Hebben de chauffeurs vaak manoeuvreerschade? Zijn de banden van de vrachtwagens wel heel vaak aan vervanging toe? Zijn er af en toe klachten van andere weggebruikers? Is er al een ongeval met gewonden in het bedrijf geweest? Vullen de chauffeurs het Europese Aanrijdingsformulier niet altijd correct en volledig in wat tot allerlei problemen leidt?

Dan zijn dit de risico's: ongevallen, personeel buiten strijd, vrachtwagen die niet beschikbaar is, imagoschade, tijdverlies, extra kosten, menselijk leed, ontevreden klanten, …

DrivOlution biedt de volgende mogelijke oplossingen aan:

 • een screening van de organisatie en advies over wat de organisatie kan doen om verkeersongevallen te voorkomen
 • advies rond bijsturing en opvolging van de chauffeurs
 • een opleiding voor chauffeurs en planners binnen of buiten de vakbekwaamheid
 • het testen van rij- en manoeuvreervaardigheden van (nieuwe) chauffeurs