Voertuigen

BA Auto

Dit is een verplichte verzekering. Wij betalen de schade die u in het verkeer veroorzaakt met uw voertuig aan iemand anders of aan iets van iemand anders.

Zijn uw andere voertuigen ook bij ons verzekerd, dan betalen wij ook de schade die uw vrachtwagen of trekker veroorzaakt aan uw andere voertuigen.

Hebt u er voor gekozen om ons steeds een deel van het schadebedrag terug te betalen, dan krijgt u een korting op uw premie.Voor vrachtwagens met een MTM van > 3,5 ton en < 7 ton rekenen wij een verlaagd tarief aan.

Is het schadegeval veroorzaakt door een bestuurder jonger dan 23 jaar, dan moet u ons hiervoor niets terugbetalen.

Omnium Safe 2

Kleine Omnium

Kleine Omnium omvat de volgende risico’s:

Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurevenementen en Aanrijding met dieren.

Grote Omnium

Grote Omnium omvat alle risico’s van Kleine Omnium + het risico Voertuigschade.

Let op! Voor alle aanhangwagens en opleggers is het risico Glasbreuk alleen verzekerd als u ons dat vraagt.

Welke waarde verzekeren wij?

U kiest zelf het bedrag waarvoor u uw voertuig, de opties en het toebehoren wilt verzekeren. De waarde die u kiest mag niet hoger zijn dan de originele cataloguswaarde van uw voertuig, de opties en het toebehoren.

Wij verzekeren ook een aantal zaken gratis:

• de BTW die u niet kunt terugkrijgen van de belastingdienst;

• het antidiefstalsysteem en het nadiefstalsysteem dat u hebt laten plaatsen in uw voertuig.

Als het voertuig een totaal verlies is, betalen wij tot maximaal 2.500,00 EUR exclusief BTW om opties en toebehoren over te bouwen naar het vervangende voertuig. Het deel van het schadebedrag dat u zelf moet betalen, is het eigen risico.

Bij een totaal verlies en bij schade aan de kabels onder de motorkap door het knagen van kleine dieren moet u zelf niets betalen. Ook voor de risico’s Brand, Diefstal, Natuurevenementen en Aanrijding met dieren moet u zelf niets betalen.

Is het schadegeval veroorzaakt door een bestuurder jonger dan 23 jaar, dan moet u hiervoor geen extra eigen risico betalen.            

Algemene Voorwaarden Omnium Safe 2

Neemt u de verzekering Omnium Safe 2? Dan gelden voor u de standaard Algemene Voorwaarden Omnium Safe 2.

Uitbreidingspack SuperTruck

Neemt u het Uitbreidingspack SuperTruck? Dan bent u extra goed verzekerd voor een bijpremie van 15 %. Hieronder staat wat u dan extra hebt onder de risico’s die u in Omnium Safe 2 genomen hebt.

 

Omnium Safe 2

Uitbreidingspack SuperTruck

Hebt u

• sleepkosten

• demontagekosten

• kosten om naar België terug te keren na schade opgelopen in het buitenland? En het verzekerde voertuig kan niet meer rijden?

Voor die kosten samen betalen wij voor ieder verzekerd voertuig maximaal:

 

 

 

 

 

 

 

€ 5.000(*)

 

 

 

 

 

 

 

€ 7.500(*)

Hebt u schade door:

• de lading;

• het verschuiven van de lading;

• het laden en lossen van de lading.

Dan betalen wij maximaal:       

Het deel van het bedrag van de schade dat u zelf moet betalen is het eigen risico dat in de Bijzondere Voorwaarden staat bij het risico Voertuigschade.

 

 

 

 

€ 2.500(*)

 

 

 

 

De verzekerde waarde

Maakt een van uw werknemers in uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een zware fout(**)? Dan blijft de verzekering toch gelden voor u.

 

U betaalt een extra eigen risico van € 2.500(*)

(€ 6.250(*) bij goederentransport)

u betaalt geen extra eigen risico

 

 

Is het verzekerde voertuig een totaal verlies? Betalen wij dan voor schade aan de persoonlijke spullen van de bestuurder die op het moment van het schadegeval in het verzekerde voertuig zijn?

 

 

 

Nee

 

 

 

Ja, maximaal € 2.500(*)

Moet u een deel van het bedrag van de schade zelf betalen?

• bij herstelling van de ruit:

• bij vervanging van de ruit:

 

Nee

Ja, uw eigen risico

 

Nee

Nee

(*) exclusief BTW
(**) Onder zware fout verstaan wij:
• met opzet schade veroorzaken of er medeplichtig aan zijn;
• een schadegeval ontstaan terwijl de bestuurder meer alcohol in het bloed heeft dan 0,50 g/l (= 0,22 mg/l uitgeademde lucht), tenzij wij niet kunnen aantonen dat er een verband is tussen het gebruik van alcohol en het schadegeval;
• een schadegeval ontstaan terwijl de bestuurder drugs, medicijnen of andere zaken heeft gebruikt die invloed kunnen hebben op zijn rijgedrag, tenzij wij niet kunnen aantonen dat er een verband is tussen het gebruik van drugs, medicijnen of andere zaken en het schadegeval;
• de bestuurder werkt niet mee aan een test om de hoeveelheid alcohol, medicijnen of drugs in zijn lichaam te meten. Of hij onttrekt zich aan zo’n test.
Betalen wij in die situatie? Dan vragen wij onze uitgaven terug van de persoon die het schadegeval heeft veroorzaakt.

Vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening

Deze verzekering kan enkel genomen worden voor vrachtwagens < 12 ton.

(voor voertuigen vanaf 12 ton kunt u aan onze Afdeling Transport een verzekering op maat aanvragen).

Deze verzekering geldt voor de volgende goederen die u vervoert met het verzekerde voertuig:

• goederen die u hebt gekocht of wilt verkopen;
• machines en apparaten die van uzelf zijn. U vervoert of gebruikt ze voor uw werk;
• andere goederen in goede staat, die van u zijn of die aan u werden gegeven voor uw werk.

Wij betalen voor de schade aan de goederen of de diefstal van de goederen tot maximaal de verzekerde waarde die in de Bijzondere Voorwaarden staat.

 

Machinebreuk Safe 2

Hebt u bij ons een verzekering Omnium Safe 2 afgesloten? Dan kunt u in dezelfde polis een verzekering Machinebreuk Safe 2 nemen die de schade aan een toestel verzekert:

• tijdens het gebruik als werktuig
 •            bij het in- en uitschakelen
 •            wanneer het toestel in rust is
 •            als het toestel beschadigd is:
  • door brand of een natuurevenement
  • omdat het voertuig waarop het toestel gemonteerd is of hangt een schadegeval heeft gehad
 •        of wanneer het toestel gestolen is.

 

Welke toestellen verzekeren wij?

 • een toestel dat vast gemonteerd is op het omschreven voertuig,
 • of een meeneemheftruck.

Welke waarde verzekeren wij?

U kiest zelf het bedrag waarvoor u het omschreven toestel, de montagekosten en de kosten om het toestel klaar te maken voor gebruik wilt verzekeren.

Staan de kosten voor het transport en de verpakking van het omschreven toestel ook op de factuur van het omschreven toestel? Dan mag u die kosten ook verzekeren.

Het bedrag dat u kiest, is de verzekerde waarde. Deze mag niet hoger zijn dan de nieuwwaarde van het omschreven toestel. Dat noemen wij een eersterisicoverzekering.

Onder nieuwwaarde van het omschreven toestel verstaan wij de som van:

 • de prijs van het omschreven toestel toen het nieuw was. Dat is de prijs zonder kortingen;
 • de kosten die u hebt betaald voor de montage van het omschreven toestel op het omschreven voertuig;
 • de kosten om het omschreven toestel klaar te maken voor gebruik;
 • de kosten voor het transport en de verpakking van het omschreven toestel als die vermeld staan op de factuur die u hebt betaald bij aankoop van het omschreven toestel.

Wij verzekeren gratis:

                de BTW die u niet kunt terugkrijgen van de belastingdienst.

Welke deel van het schadebedrag moet u zelf betalen bij Machinebreuk of Toestelschade?

Het deel dat u zelf moet betalen is 2,5 % van de verzekerde waarde per schadegeval, minimaal 625,00 EUR en maximaal 1.250,00 EUR per omschreven toestel.

Verlaging van het eigen risico:

Bent u verzekerd voor schade die ontstaat door een schadegeval dat wij onder Machinebreuk of Toestelschade verzekeren? Hebt u bovendien bij ons ook een verzekering Omnium Safe 2 genomen die u verzekert bij Voertuigschade aan het omschreven voertuig waarop het omschreven toestel is gemonteerd of hangt? Hebt u daarenboven schade waarvoor deze beide verzekeringen gelden?

Dan betalen wij als de som van:

 •  de helft van het eigen risico bij Voertuigschade
 • de helft van het eigen risico bij Machinebreuk of Toestelschade per omschreven toestel lager is dan het schadebedrag exclusief BTW.

Die som is minimaal 625,00 EUR voor Voertuigschade plus minimaal 625,00 EUR per omschreven toestel voor Machinebreuk of Toestelschade. 

Rechtsbijstand

Baloise Insurance doet voor Rechtsbijstand een beroep op de gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar Euromex. Euromex helpt u bij het terugeisen van het bedrag voor:

 • lichamelijke schade;
 • schade aan goederen, dingen, voertuigen en gebouwen.

En zij helpt u ook als u strafrechtelijke verdediging nodig hebt.

Formule Supra

U hebt een schadegeval met uw voertuig en er ontstaat een discussie met de tegenpartij?

Deze verzekering staat u met raad en daad bij om u juridisch te beschermen.

 • Voor alle risico's zijn er hoge financiële grenzen.
 • Hebt u lichamelijke schade? Dan schieten wij de vergoeding voor.
 • Koopt u een nieuw voertuig? Ontstaat er een discussie met de fabrikant? Dan staan wij u bij.
 • Bent u veroordeeld door de politierechtbank? U wilt in beroep gaan? Dan betaalt u deze kosten zelf. Tenzij ook het Openbaar Ministerie beroep aantekent. Dan betaalt deze verzekering de kosten.
 • U krijgt geen strafrechtelijke verdediging voor een verkeersinbreuk in het buitenland.

Formule Safe Plus

Deze formule is een verzekering 'Alle risico's'. Euromex verleent u met deze formule de ruimste juridische bescherming bij burgerlijke, strafrechtelijke en contractuele geschillen.

Hebt u de formule Safe Plus genomen, dan bent u extra verzekerd voor de volgende risico's :

 • de financiële grenzen zijn voor alle risico's nog hoger dan in de formule Supra
 • en u bent bovendien extra verzekerd voor de volgende risico's:
  • burgerlijke verdediging, burgerlijk verhaal tegen toegelaten bestuurder
  • bijzondere inbreuken: keuring, inschrijving, rij- en rusttijden, overladen
  • geschillen i.v.m. parkeerretributie, bewaakte parking, accijnzen BTW, vignetten, vervuilde brandstof
  • geschillen na onderhoud of herstelling, of aankoop tweedehands voertuig
  • rijden zonder rijbewijs of tijdens rijverbod en bij alcoholintoxicatie of dronkenschap
  • gerechtskosten in strafzaken na ongeval
  • andere geschillen met BA-verzekeraars

Baloise Truck Assistance na ongeval

Baloise Truck Assistance na ongeval helpt u in binnen- en buitenland uit de nood bij een verkeersongeval dat wij verzekeren in BA Motorrijtuigen.

Uitgebreide Baloise Truck Assistance (Voertuig + Vrachtwagenbestuurder)

Extra hulp nodig? Uitgebreide Baloise Truck Assistance helpt u in binnen- en buitenland uit de nood bij autopech, een verkeersongeval, brand en (poging tot) diefstal in binnen- en buitenland.

 • U kunt 7 dagen op 7, 24u op 24 een beroep doen op onze diensten.
 • Onze pechverhelpers helpen u ter plaatse
 • of wij slepen uw voertuig naar een garage voor herstelling en indien nodig bewaken wij het voertuig
 • of wij brengen uw voertuig terug naar België als het schade heeft opgelopen in het buitenland en niet meer kan rijden. Wij verlenen ook bijstand aan de vrachtwagenbestuurder:
 • Medische kosten in het buitenland betalen wij terug.
 • Wordt de vrachtwagenbestuurder ziek? Of raakt hij gewond? Dan brengen wij hem terug naar huis. Op juridisch vlak staan wij u in het buitenland bij door de volgende kosten voor te schieten: advocaatkosten, boetes of een borgtocht. Wij kunnen ook een plaats voor u reserveren op een beveiligde parking en nagaan of die toegankelijk is.