Aansprakelijkheid van de beroepsgoederenvervoerder over de weg (CMR)

Tijdens het vervoer van goederen over de weg voor derden is de beroepsgoederenvervoerder verantwoordelijk voor de goederen gedurende dit transport. Deze aansprakelijkheid kan leiden tot een faillissement wanneer men hiervoor niet voldoende is verzekerd.

Dankzij onze verzekering 'Aansprakelijkheid van de beroepsgoederenvervoerder over de weg' (CMR-verzekering) verzekert de vervoerder zijn financiële gevolgen bij schade aan en/of verlies van de vervoerde goederen van zijn opdrachtgever.

Wat?

Een CMR-verzekering van Baloise Insurance biedt dekking voor de contractuele aansprakelijkheid die de beroepsgoederenvervoerder heeft bij schade aan en/of verlies van de vervoerde goederen en bij laattijdige aflevering van de goederen.

Deze aansprakelijkheid is vastgelegd in het Verdrag over de overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de weg (CMR). Deze overeenkomst is ook van toepassing op het nationale vervoer binnen België.

Deze verzekering verzekert het:

 • vervoer dat de vervoerder zelf uitvoert;
 • het vervoer dat de vervoerder uitbesteedt aan zijn onderaannemers in zijn positie van hoofdaannemer.

We verzekeren zowel stukgoederen, bulkgoederen als koelgoederen.

Standaard gedekt?

De contractuele aansprakelijkheid met betrekking tot:

 • het gehele of gedeeltelijke verlies en de beschadiging of de vertraging in aflevering van de goederen;
 • vernietigings-, opruimings-, bergings-, en repatriëringskosten;
 • onrechtmatige afhouding van de vrachtgelden;
 • averij grosse (kosten gemaakt om schip, vracht en lading te behouden) (1);
 • inning rembours (de vervoerder moet leveren tegen ontvangst van een bepaald bedrag) (2);
 • doorbreking van limitatie.

Uitbreidingen?

Mits uitdrukkelijke en voorafgaande melding en overeenkomst kan de standaarddekking contractuele aansprakelijkheid uitgebreid worden met:

 • fouten bij het instellen of gebruik van koelunits in combinatie met fouten bij het laden, stuwen en lossen van goederen onder geleide temperatuur voor frigovervoer;
 • contaminatie voor het vervoer van bulkgoederen voor bulkvervoer/tankvervoer;
 • container-traileraansprakelijkheid (CTA-dekking);
 • hoofdaannemer van vervoer voor onderaannemers;
 • voorafgaande en tussentijdse opslag;
 • cabotage.

Welke voertuigen?

De voertuigen die in de Bijzondere Voorwaarden vermeld staan (polis op nummerplaten) of alle voertuigen die de vervoerder gebruikt in het kader van zijn beroepsvervoer (polis op basis van het omzetcijfer)

Waarom Baloise Insurance?

 • dé marktleider in transportverzekeringen;
 • een ervaren team van onderschrijvers en schaderegelaars;
 • levert maatwerk;
 • een ruime standaarddekking en vele uitbreidingsmogelijkheden;
 • de uitgebreide voorwaarden en duidelijke begripsomschrijvingen;
 • het belonen van een degelijk preventiebeleid.

(1) Een schip kan in een situatie terechtkomen waarbij kosten gemaakt moeten worden om het schip, de opvarenden en de lading te redden. Alle kosten die het redden met zich meebrengt en de waarde van de verloren goederen worden in verhouding verdeeld over de eigenaren van het schip, de aanwezige vrachtwagens op het schip én de eigenaren van de lading. En dit laatste op basis van de commerciële waarde bij aankomst. Dit betekent in de praktijk dat de vervoerder (vrachtwagen) een deel van die kosten moet dragen. Dergelijke kosten met betrekking tot het voertuig en zijn lading zijn in de waarborg begrepen, voor zover dit risico niet elders is verzekerd.

(2) Het rembours heeft tot doel aan de opdrachtgever de betaling van het te leveren goed te waarborgen.