Aansprakelijkheid

BA Bedrijven

Bij het runnen van uw eigen zaak of in alle activiteiten van uw onderneming kunnen uw werknemers of uzelf aansprakelijk gesteld worden voor schade. De eerste stap om u deze risico's te dekken is onze BA Bedrijven polis.

De BA Bedrijven dekt schade die kan veroorzaakt worden aan derden door de middelen van uw onderneming. Zoals infrastructuur, voertuigen en voorraden, maar ook personeel, familieleden van de zaakvoerders, stagairs etc.

Onmisbaar

Uw onderneming beschermen begint hier, bij de BA Bedrijven.Uw onderneming beschermen begint hier, bij de BA Bedrijven.

BA Bedrijven

Brand & Ontploffingen

Bij het runnen van uw eigen zaak of in alle activiteiten van uw onderneming kunnen uw werknemers of uzelf aansprakelijk gesteld worden voor schade. De eerste stap om u deze risico's te dekken is onze BA Bedrijven polis.

De BA Bedrijven dekt schade die kan veroorzaakt worden aan derden die veroorzaakt kan worden middellen die door uw onderneming beheerd worden. (infrastructuur, voertuigen en voorraden maar ook personeel, familieleden van de zaakvoerders, stagairs etc...

Steeds beschermd

Lees meer over deze verplichte verzekering

Brand & Ontploffingen

Rechtsbijstand

  • Als u gerechtelijk wordt vervolgd, krijgt u juridische bijstand voor de verdediging van uw belangen.
  • Bent u het slachtoffer van een onrechtmatige daad van een derde? Dan is er administratieve en juridische hulp om snel uw rechtmatige vergoeding te krijgen.
  • U bent volledig vrij in de keuze van uw advocaat en eventuele technische, medische of andere deskundigen.

Een gerust gemoed

Zo worden uw belangen optimaal veilig gesteld.

Rechtsbijstand