BA Bedrijven

Stel dat derden uw zaak aansprakelijk stellen voor schade, dan vergoeden wij:

 • de stoffelijke schade aan goederen, gebouwen, … van uw klant of anderen
 • de lichamelijke schade die anderen ondervinden
 • de onstoffelijke schade die hieruit voortvloeit, bijv.:
  • de bewoner van een uitgebrand appartement die zijn woonplezier en woonrecht verliest
  • de zelfstandige die winst derft omdat hij zijn vernielde voertuig niet meer kan gebruiken om te werken
  • het financiële verlies zoals een handelaar die zijn winkel moet sluiten door waterschade in een aanpalend appartement

De polis BA Bedrijven bestaat uit drie luiken

 • Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid: schade aan derden door uw personeelsleden, bedrijfsleiders, installaties of gebouwen. Bijv. uw medewerker die schade veroorzaakt bij een klant.
 • Producten- en dienstenaansprakelijkheid: schade door goederen na levering of door werken na uitvoering ervan. Bijv. een voedselvergiftiging die zich voordoet nadat een bedrijf traiteurdiensten leverde.
 • Schade aan toevertrouwde goederen: schade aan goederen die u ontvangt om te herstellen. Bijv. een tv-toestel dat valt tijdens een herstelling.

De polis BA Bedrijven beschermt u ook bij:

 • accidentele milieuverontreiniging
 • brandschade
 • juridische betwistingen