Rechtsbijstand

  • Als u gerechtelijk wordt vervolgd, krijgt u juridische bijstand voor de verdediging van uw belangen.
  • Bent u het slachtoffer van een onrechtmatige daad van een derde? Dan is er administratieve en juridische hulp om snel uw rechtmatige vergoeding te krijgen.
  • U bent volledig vrij in de keuze van uw advocaat en eventuele technische, medische of andere deskundigen.

Bij een verzekerd schadegeval krijgt u een vergoeding voor de volgende kosten:

  • kosten van de gerechtelijke of buitengerechtelijke expertise
  • kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarders
  • procedure- en gerechtskosten als het niet om expertisekosten gaat
  • aangetoonde kosten voor de noodzakelijke vertaling van processtukken
  • kosten van de uitvoeringsprocedures voor bijv. de aanstelling van een gerechtsdeurwaarder of de openbare verkoop
  • provisionele en definitieve erelonen en kosten van de advocaat als die niet verhaald konden worden.

Baloise Insurance doet voor de waarborg Rechtsbijstand een beroep op Euromex, een gespecialiseerde rechtsbijstands-verzekeraar die zich focust op het verzekeren van de beste juridische oplossing. Zo worden uw belangen optimaal veilig gesteld. Laat u vooral informeren over de voordelen van de uitgebreide formule waardoor u kan genieten van de bijstand van een expert voor het begroten van uw schade.