Pensioenplan

Het gemiddeld pensioen van een zelfstandige schommelt rond 850 euro per maand. Het is dus evident dat u zelf voor later moet zorgen. Dankzij het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) bouwt u een sociaal en fiscaal interessant aanvullend pensioen op. Als zelfstandige bedrijfsleider kunt u dat pensioen verder aanvullen met een Individuele Pensioentoezegging (IPT). 

Bent u een van de honderdduizenden zelfstandigen en vrije beroepers die werken zonder vennootschap? Dan had u tot nu een belangrijke handicap tegenover bedrijfsleiders die via hun vennootschap een extra aanvullend pensioen konden opbouwen (IPT). Als zelfstandige-natuurlijke persoon kon u wel een aanvullend pensioen opbouwen via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), maar door het hoge fiscale voordeel is het bedrag dat u jaarlijks kunt sparen beperkt. Die handicap verdwijnt door de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) die u de opportuniteit biedt om, binnen de 80 %-grens, extra pensioenbijdragen te storten bovenop de VAPZ-premie. 

VAPZ

In het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen kan zowel een pensioenkapitaal als een overlijdensverzekering worden opgenomen. Daarnaast kunt u een aantal aanvullende waarborgen laten opnemen in de polis (Premieterugbetaling, Arbeidsongeschiktheidsrente en Overlijden door (Verkeers)ongevallen).

meer lezen

IPT

Dankzij de Individuele Pensioentoezegging (IPT) kunt u als zelfstandige bedrijfsleider voor een interessante aanvulling op uw wettelijk pensioen zorgen, en tegelijkertijd voor een bescherming bij vroegtijdig overlijden en/of bij arbeidsongeschiktheid.

meer lezen

POZ

Bent u een zelfstandige zonder vennootschap? Dan kunt u, bovenop uw VAPZ-premie voor een interessante aanvulling op uw wettelijk pensioen zorgen, en tegelijkertijd voor een bescherming bij vroegtijdig overlijden en/of bij arbeidsongeschiktheid.

SPAREN en BELEGGEN

U kunt de fiscale voordelen van pensioenopbouw maximaliseren door, in aanvulling op het beroepsgebonden pensioenkapitaal, ook een aanvullend pensioenkapitaal in de privésfeer op te bouwen

LEES MEER SPAREN

LEES MEER BELEGGEN