Bouwplaatsrisico's

Laat u een woning bouwen of verbouwen door erkende
aannemers? Bent u zelf een aannemer?

Dan is de verzekering ABR iets voor u. Een muur die instort, diefstal van bouwmaterialen op de werf, schade aan een aanpalend gebouw... Loopt er iets fout op de werf, dan bent u ertegen verzekerd.

Juridische procedures vermijden

Deze polis dekt alle bouwrisico’s op een werf: plotselinge en onvoorziene stoffelijke schade aan het op te trekken bouwwerk, inclusief brand, diefstal, storm, enz. Zelfs schade aan derden kan worden verzekerd. Het is een interessante polis voor (hoofd)aannemers en bouwheren om discussies en juridische procedures te vermijden.

Openbare instanties of architecten verplichten hoofdaannemers vaak om deze polis te onderschrijven. Bovendien raden architecten deze polis sterk aan bij de bouwheer.

 

Hebt u ook al gedacht aan

BA Bedrijfsschade

Deze verzekering beschermt uw onderneming tegen de financiële, commerciële en sociale gevolgen van een brand. 

Lees meer

Risico's infrastructuur

Verzeker ook uw praktijkruimte, handel of onderneming en elektronica.

Lees meer

Rechtsbijstand

Wat als er toch tot juridische stappen worden ondernomen? Als u gerechtelijk wordt vervolgd, krijgt u juridische bijstand voor de verdediging van uw belangen.

Lees meer