Een hacker die uw bedrijfsnetwerk binnendringt, een phishingmail die zorgt voor een gegevenslek of een computervirus dat uw netwerk lam legt. Het zijn enkele voorbeelden van cyberincidenten die helaas dagelijkse realiteit zijn. Cybercriminaliteit treft bedrijven van alle omvang en in uiteenlopende sectoren.

Kmo's en zelfstandigen in het bijzonder zijn erg kwetsbaar. Ze beschikken niet altijd over een doorgedreven beveiligingssysteem of missen de slagkracht om adequaat te reageren op een cyberaanval. Preventie en bescherming gaan dan ook hand in hand. Antivirussoftware en een firewall die up-to-date zijn, regelmatig back-ups maken en een alerte houding in de onlinewereld kunnen veel onheil voorkomen. Risico’s voor 100 % elimineren is jammer genoeg niet mogelijk.

Een cyberverzekering kan de nodige bescherming bieden wanneer de preventie heeft gefaald. De polis Cyber Safe Bedrijven verzekert zowel de schade aan uw onderneming als de schade aan derden en biedt u 24/7 IT-bijstand na een cyberincident, zo kunt u zich snel terug focussen op uw business.

Verzeker uw gegevens, software én uw aansprakelijkheid

Eigen schade

Is uw bedrijf het slachtoffer van een cyberincident? Dan biedt onze cyberverzekering dekking en ondersteuning voor:

 • de gederfde winst en vaste kosten tijdens de periode van bedrijfsonderbreking;
 • extra kosten om uw bedrijf operationeel te houden;
 • de herstelling van elektronische gegevens en software, inclusief het verwijderen van de schadelijke software;
 • het onderzoek naar de oorzaak en de omvang van het cyberincident.

Bovendien betaalt de polis Cyber Safe Bedrijven voor:

 • cyberafpersing;
 • oplichting via phishing en CEOfraude;
 • kosten en verliezen doordat een hacker online bestelde goederen afleidt waardoor ze niet op hun bestemming geraken;
 • telefoonhacking.

Schade aan derden

Met Cyber Safe Bedrijven bent u ook verzekerd voor schade aan derden:

 • Schade doordat een verzekerde een inbreuk pleegt op de wettelijke voorschriften rond gegevensbescherming, zoals bijvoorbeeld de GDPR.
 • Schade na een cyberincident waarvoor een verzekerde aansprakelijk is.

De polis Cyber Safe Bedrijven betaalt ook voor:

 • administratieve boetes die de overheid oplegt na een inbreuk op de GDPR;
 • contractuele boetes die de leverancier van elektronische betaaldiensten oplegt;
 • het schenden van een merkrecht, portretrecht of de reputatie door de digitale mediainhoud van uw bedrijf;
 • het plegen van een inbreuk op de wettelijke voorschriften i.v.m. gegevensbescherming door een dienstverlener van uw bedrijf

Baloise Cyber Support

IT-Bijstand

Na een cyberincident kan de verzekeringnemer 24/7 een beroep doen op Baloise Cyber Support, zowel op afstand als on-site.

Die bijstand zorgt voor:
•    onderzoek naar de oorzaak en de omvang van het cyberincident;
•    crisismaatregelen om de schade te beperken;
•    beveiliging en herstel van software, elektronische gegevens en computersystemen;
•    bijstand bij een officieel onderzoek.

Wat is niet verzekerd?

Let op, in sommige gevallen betalen wij niet. Zo betalen wij bijvoorbeeld niet voor schade die het gevolg is van:

 • het ontbreken van preventiemaatregelen, zoals beveiligde toegang met gebruikersnaam en wachtwoord, een firewall, antivirussoftware of back-ups;
 • terrorisme;
 • milieuverontreiniging;
 • uitval van de infrastructuur, van openbare nutsvoorzieningen of van telecomoperatoren;
 • opzet of het bewust schenden van wetten en instructies

Vraag het aan uw bemiddelaar

Baloise Insurance biedt haar producten aan via een uitgebreid netwerk van professionele bemiddelaars. Als verzekeringsexpert en onafhankelijk tussenpersoon is hij de beste garantie om onze klanten uitstekend advies te verlenen.

Vind een bemiddelaar in uw buurt

Cyber Safe Bedrijven is een verzekering van financiële schade, een bijstandsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering van Baloise Insurance. Het is een jaarcontract onderworpen aan Belgisch recht. Wilt u een polis nemen? Bekijk de IPID-fiche en onze Algemene Voorwaarden om u grondig te informeren over uw wettelijke bescherming op www.baloise.be. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw bemiddelaar.


Hebt u klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail (klacht@baloise.be). Biedt dit geen oplossing? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as, de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel.