Infrastructuur

Een ernstig mechanisch of elektronisch probleem kan een grote financiële impact hebben op uw productie of handelsactiviteiten.

Met deze polissen beschermt u uw onderneming zelfs tegen de schade aan hard- en software.

Machinebreuk

De technologie staat niet stil. Bedrijven moeten steeds meer investeren in nieuwe en duurdere machines. Een defect, schade of verlies van een machine kan bijgevolg zware financiële gevolgen hebben.

De polis Machinebreuk kan hier de nodige zekerheid bieden. Veel leasing- en leninginstanties eisen trouwens een polis die ook uw machines verzekert.

Elektronica

Hardware en software vormen een grote kostenpost voor KMO’s. Vaak zijn ze essentieel voor uw bedrijf. Het is dan ook belangrijk dat ze goed verzekerd zijn bij een schadegeval.

De polis Elektronica biedt u uitgebreide waarborgen tegen een concurrentiële prijs. Deze verzekering dekt mogelijke schade aan:

Ook de kosten om de data en de software opnieuw samen te stellen, zijn verzekerd. 

  • computers
  • uw betaalterminal
  • brand- en inbraakbeveiliging
  • de telefooninstallatie
  • ander elektronisch materiaal

Vergeet ook niet om uw zaak te verzekeren tegen:

Bedrijfsschade

Berscherming tegen omzetverlies of blijvende kosten door een schadegeval. 

Besdrijfsschade

Bouwplaatsrisico's

Laat u een woning bouwen of verbouwen door erkende aannemers? Bent u zelf een aannemer?

Lees meer

Wagenpark

Een bedrijfswagen of een hele vloot? Zijn uw bedrijfswagens voldoende beschermd?

Lees meer