Materiële Schade

Wij verzekeren uw praktijkruimte, handel of onderneming optimaal tegen:

  • brand en aanverwante gevaren
  • waterschade en schade door stookolie
  • storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
  • glasbreuk
  • natuurrampen

Vergeet ook niet om uw zaak te verzekeren tegen:

  • diefstal
  • omzetverlies of blijvende kosten door een schadegeval 
  • schade die door uw gebouw aan (goederen van) anderen wordt veroorzaakt (Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gebouw)