Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht voor uw bedienden en arbeiders een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. 

Als een personeelslid het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, vergoedt deze polis:

 • loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden
 • vergoeding van kosten: medische verzorging, prothesen, verplaatsingen, hulp aan derden.

Aanvullende waarborgen

Dankzij de interessante aanvullende waarborgen kunt u uw werknemers en uw bedrijf extra beschermen.

 • Bezoldigingen boven het wettelijke maximum
 • Ongevallen Privéleven
 • Persoonlijke Ongevallen 24/24
 • Gewaarborgd loon en patronale bijdragen
 • ProSafe

Wat na een ongeval?

 

Voortaan kunt u arbeidsongevallen en ongevallen privéleven van werknemers online aangeven.

 • Vertel uw medewerkers welke stappen ze moeten volgen.
 • Controleer hier of het gaat over een ernstig ongeval. De wet bepaalt dat u dan onmiddellijk aangifte moet doen en een onderzoek moet opstarten.
 • Lees hier welke vergoedingen de wet voorziet na een arbeidsongeval.

Bent u bij ons verzekerd?

 • Dan geeft u het ongeval online aan. U kunt dit natuurlijk doen voor 'Arbeidsongevallen'. Maar ook voor de aanvullende waarborgen 'Persoonlijke Ongevallen 24/24' en 'Ongevallen Privéleven'
 • Hebt u uw aangifte op papier al klaar? Dan kunnen we ze snel behandelen indien u ze doorstuurt naar asr@baloise.be
 • U kunt hier ook een medisch attest in 4 talen downloaden.

Wilt u meer info over uw aangiftes?

Vraag hier uw

 • Overzicht van de arbeidsongevallen met de huidige stand van zaken (voorbeeld)
 • Analyse van de ongevallen in uw bedrijf (voorbeeld)
 • Jaarverslag voor de interne preventiedienst (voorbeeld)