Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht voor uw personeel  een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Als een personeelslid het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, vergoedt deze polis:

  • loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden
  • vergoeding van kosten: medische verzorging, prothesen, verplaatsingen, hulp van derden

Aanvullende waarborgen

Dankzij de interessante aanvullende  waarborgen kunt u uw werknemers en uw bedrijf extra beschermen.

  • Na arbeidsongeval: vergoeding voor de bezoldigingen boven het wettelijke maximum
  • Ongevallen Privéleven (personeel)
  • Persoonlijke Ongevallen 24/24 (zaakvoerder) 
  • Na arbeidsongeval: terugbetaling van het gewaarborgd loon en patronale bijdragen
  • ProSafe

Ongeval aangeven

U  kunt de arbeidsongevallen en de ongevallen privéleven van werknemers online aangeven. 

Wat in geval van schade

Meer informatie nodig?

Vraag via dit formulier een overzicht van uw arbeidsongevallen, een ongevalanalyse of het jaarverslag van de Interne Preventiedienst aan.