Rechtsbijstand


Als u gerechtelijk wordt vervolgd, krijgt u juridische bijstand voor de verdediging van uw belangen.

Bent u het slachtoffer van een onrechtmatige daad van een derde? Dan is er administratieve en juridische hulp om snel uw rechtmatige vergoeding te krijgen.

U bent volledig vrij in de keuze van uw advocaat en eventuele technische, medische of andere deskundigen.

Bescherm uw belangen

Bij een verzekerd schadegeval krijgt u een vergoeding voor de volgende kosten:

  • kosten van de gerechtelijke of buitengerechtelijke expertise
  • kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarders
  • procedure- en gerechtskosten als het niet om expertisekosten gaat
  • aangetoonde kosten voor de noodzakelijke vertaling van processtukken
  • kosten van de uitvoeringsprocedures voor bijv. de aanstelling van een gerechtsdeurwaarder of de openbare verkoop
  • provisionele en definitieve erelonen en kosten van de advocaat als die niet verhaald konden worden.

Safety Tips

Lees hier onze safety tips voor ondernemingen.

Lees meer

Baloise Insurance doet voor de waarborg Rechtsbijstand een beroep op Euromex, een gespecialiseerde rechtsbijstands-verzekeraar die zich focust op het verzekeren van de beste juridische oplossing. Zo worden uw belangen optimaal veilig gesteld.

Laat u vooral informeren over de voordelen van de uitgebreide formule waardoor u kunt genieten van de bijstand van een expert voor het begroten van uw schade.