Onze polis 'Vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening ' verzekert de schade ontstaan tijdens het vervoer van goederen over de weg die u voor eigen rekening vervoert (d.w.z. met eigen voertuigen conform de omschrijving en wetgeving inzake wegverkeer).

Onder goederen wordt verstaan nieuwe of gebruikte koopwaar zowel gekocht als verkocht, en ook materiaal zoals machines, instrumenten en werktuigen die gebruikt worden in het kader van uw professionele activiteit.

Uw bescherming

Een verzekering vervoer eigen rekening verzekert u 

  • Als verzekerde en/of  eigenaar en/of eventuele onderaannemers, in uw hoedanigheid als natuurlijk of rechtspersoon met een economisch verzekerbaar belang bij het behoud van de verzekerde goederen;
  • Als handelaars en KMO’s die met eigen vervoermiddelen hun goederen vervoeren;
  • Als herstellers van goederen die de herstelde goederen terug aan hun klanten afleveren met een verzekerbaar belang bij het behoud ervan.

U kunt kiezen tussen een 'beperkte dekking' al dan niet uitgebreid met diefstal of  een dekking 'Alle Risico’s Behalve'.

Uitbreidingen voor specifiek vervoer van goederen onder geleide temperatuur of van bulkgoederen zijn eveneens mogelijk.