Lees meer

De Tijd: 'Arbeidsongeschikt en toch verzekerd van een inkomen'

Met een rugzak vol dromen rent u door het leven. Maar dan komt u abrupt tot stilstand door een ongeval of langdurige ziekte. Een rampscenario, want zonder inkomen moet u uw dromen opbergen. Biedt een verzekering gewaarborgd inkomen soelaas?

De Tijd wijdt een artikel aan arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen. Onze woordvoerder Bart Walraet licht toe.

Lees het artikel