Rapport ETSC - PRAISE: Young Drivers

European Transport and Safety Council

European Transport and Safety Council (ETSC) is een vzw die zich bezighoudt met het verzamelen en verwerken van statistische informatie van de lidstaten. Ze probeert om op basis van analyses suggesties te formuleren voor verbetering van de verkeersveiligheid. ETSC werkt nauw samen met de nationale veiligheidsinstituten zoals het BIVV.

Focus op de jonge weggebruiker

In het kader van haar PRAISE-project (Preventing Road Accidents and Injuries for the Safety of Employees) focust ETSC in haar laatste publicatie op de jonge weggebruiker.

Enkele vaststellingen van het onderzoek:

  • Het aantal verkeersdoden in Europa voor de leeftijdsgroep 15-30 jaar is sedert 2001 meer dan gehalveerd.
  • 1 op 4 overlijdens bij jongeren is nog steeds toe te schrijven aan verkeersongelukken.
  • Jonge bestuurders zijn meestal niet het enige slachtoffer in het voertuig: voor elke jonge bestuurder die sterft op de weg, sterven ook 1,2 passagiers of andere weggebruikers.
  • In 37 % van alle dodelijke verkeersongevallen is een jonge bestuurder betrokken.

 

Ook uit Belgisch onderzoek is gebleken dat de leeftijdsgroep tot 25 jaar vaker dan verwacht betrokken is bij verkeersongelukken in vergelijking met hun aandeel in het aantal weggebruikers.

Aanbevelingen tot veiliger verkeer

Op basis van deze en meer gedetailleerde analyses worden een aantal aanbevelingen voor werkgevers geformuleerd die kunnen bijdragen tot veiliger verkeer voor jonge bestuurders in hun bedrijf.