Scheepvaart: verplichte weging van containers vanaf 1 juli

Elk transport moet aan meerdere regels voor de veiligheid voldoen zoals de regelgeving gevaarlijke goederen, wijze van verpakking en belading van containers en SOLAS.

SOLAS is een internationale regelgeving voor 'Safety of Life at Sea'. SOLAS bepaalt dat de verscheper van goederen de kapitein tijdig en duidelijk informeert om het laden en het vervoer veilig te laten verlopen.
Vanaf 1 juli 2016 moeten ondernemers die containers per schip laten vervoeren ook altijd de geverifieerde gewichten (VGM) opgeven. Een bevoegd persoon moet dit schriftelijk en ondertekend bezorgen aan de kapitein of zijn vertegenwoordiger. Hij moet dit tijdig doen voor de afvaart van het schip. Zo kan de kapitein de containers vakkundig op het schip laden.

Voor wie is dit belangrijk?
Bent u:

  • Fabrikant, exporteur, verkoper van goederen die per container worden vervoerd
  • Vervoerder van containers (al dan niet over zee)
  • Tussenpersoon in de logistiek

Dan raden wij u aan om u te informeren over deze regelgeving en de praktische gevolgen, bijvoorbeeld bij uw beroepsorganisatie.

Wat zijn de risico's ?
Zonder VGM-opgave mag de container niet worden opgeladen op het schip. Ook riskeert u voor verkeerd of niet-gewogen containers boetes die in België kunnen oplopen tot 5.000 EUR.
Indirecte risico's zijn de vertraging van de aflevering en het ontstaan van fouten waardoor aansprakelijkheid ontstaat.   

Over welke containers en schepen gaat het?

  • Container: alle vormen van container (bulk, flextank enz.)
  • Schepen: alle schepen die containers aan boord nemen, behalve RO/RO wanneer de container op een trailer van of op het schip wordt gereden.

Welke weegmethodes gelden er?
Er zijn twee weegmethodes toegestaan:

  • Methode 1: wegen van de gehele container met inhoud
  • Methode 2: wegen van alle lading en alle andere zaken in de container zoals verpakking en paletten, waarbij het tarragewicht van de container nog moet worden opgeteld. 

In ieder land bepalen de lokale overheden welke weeginstallaties erkend en gekalibreerd zijn. En of er een tolerantiegrens is van bijvoorbeeld 5%. Zo zorgt de haven van Antwerpen voor verschillende weegpunten en een procedure.

Wie staat in voor de documentatie en communicatie?
Wordt u als verscheper vermeld op het 'conossement' (Bill of Lading)? Dan staat u in voor de documentatie en tijdelijke communicatie van het VGM-attest.

U doet dit schriftelijk of elektronisch (via EDP/EDI) aan:

  • de kapitein of zijn vertegenwoordiger
  • de terminaluitbater

U kunt dat samen met de andere scheepsdocumenten doen.

Waar vindt u meer informatie?
U leest er meer over op de websites van de FOD Mobiliteit en de World Shipping Council.