Segmentatiecriteria

Verzekeren is het inschatten van een aangeboden risico, de kans berekenen op een schadevoorval, en een correcte premie hier tegenover stellen. Daarvoor gebruiken wij objectieve criteria zowel in onze acceptatie, onze tarifering als bij het bepalen van de omvang van onze dekking. U vindt deze terug op ons verzekeringsvoorstel.

Artikel 45 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen voorziet dat wij u een overzicht geven van onze segmenteringscriteria voor de verzekeringen Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Auto, Brand Woning, BA privéleven en de individuele levensverzekeringen.

Uw bemiddelaar kent deze criteria. Hij zal u helpen de (verplichte) vragen te beantwoorden op ons verzekeringsvoorstel met betrekking tot deze criteria. U dient ons achteraf ook op de hoogte te brengen van elke wijziging.