Kosten en lasten

Vanaf 1 januari 2018 moeten in België alle financiële dienstverleners in hun communicatie met de klanten transparant zijn over hun kosten en lasten. Baloise Insurance zal de kosten en lasten afdrukken op al haar documenten die ze opmaakt vanaf 29 januari 2018.

Naast de bedragen die nu al op onze documenten staan, vermelden we nu dus ook Acquisitiekosten en Administratiekosten.

Acquisitiekosten zijn de kosten voor productontwikkeling, reclame en commissies.
Administratiekosten zijn alle andere kosten behalve de acquisitiekosten en de kosten voor schaderegeling.

Hoe berekenen we de kosten en lasten?

We halen deze kostenpercentages uit onze meest recente jaarrekening. De berekening hiervan gebeurt een keer per jaar en op takniveau. Zo komen we aan een gemiddeld kostenpercentage per tak. Dat percentage passen we daarna toe op de te betalen premies. Zo krijgt u een indicatie van de gemiddelde kosten voor een polis/product. Het gaat dus niet om reële kosten, maar om een schatting  op basis van boekhoudkundige gegevens.