10 tips voor fietsers om rekening mee te houden in het verkeer

Ongelukken vermijden begint met een goede kennis van het verkeersreglement. Dat je je handen aan het stuur moet houden en jouw voeten aan de pedalen, moeten we jou niet meer vertellen. Maar waarmee hou je nog best rekening?

1. Is er een berijdbaar fietspad?

Dan moet je op dat fietspad rijden. Rij best zoveel mogelijk rechts.

2. Rij je op een verplicht fietspad?

 Dan mag je meestal maar in 1 richting rijden. Spookrijden is dus verboden.

3. Twee fietsers mogen naast elkaar fietsen.

Tenzij kruisen niet mogelijk is. Rij je buiten de bebouwde kom en is er een achteropkomend voertuig?  Dan moeten ze achter elkaar fietsen. Je mag nooit met meer dan 2 mensen naast elkaar fietsen.

4. Oversteken doe je op een oversteekplaats voor fietsers.

 Wil je oversteken op een zebrapad? Dan stap je best af om als voetganger voorrang te krijgen.

5. Wil je afslaan?

Dan moet je dat aangeven. Dat doe je door je arm uit te steken, als dat mogelijk is.

6. Sta je aan een verkeerslicht? En staat er een verkeersbord dat je rechts mag afslaan bij rood licht?

Dan mag je dat doen. Let op! Je moet dan wel voorrang geven aan overstekend verkeer, zoals bijvoorbeeld voetgangers. 

7. Voorrangsregels gelden ook voor fietsers.

 Als fietser geef je dus ook voorrang aan het verkeer dat van rechts komt. 

8. Hou altijd rekening met snelheidsbeperkingen.

Snelheidsbeperkingen gelden voor alle deelnemers in het verkeer. Dus ook voor fietsers. Rij je bijvoorbeeld in een zone 30 met een speed pedelec? Dan zorg je ervoor dat je niet sneller rijdt dan 30 km/u.

In een woonerf mag je maximaal 20 km/u fietsen. In een speelstraat mag je maximaal 5 km/u rijden. Daar moet je dus stapvoets fietsen. Rij je met een elektrische fiets, hou dan de limieten zeker in de gaten. Of ga je met een groepje wielrenners op pad? Hou de snelheid dan goed in het oog.

 

9. Ga je uit? En rij je met de fiets? Dan gelden dezelfde beperkingen voor alcohol en drugs als voor automobilisten.

Drink je een glas te veel? Dan kan de politie je hiervoor een boete geven. Een rechter kan zelfs beslissen jouw rijbewijs in te trekken.

10. Ken jij het verschil tussen een fietspad, fietsoversteekplaats en een fietssuggestiestrook?

Fietspad

Een fietser heeft voorrang op het fietspad. Een fietspad is het deel van de openbare weg dat afgebakend is door twee evenwijdige witte onderbroken strepen. Het fietspad kan ook worden aangeduid door de verkeersborden D7, D9 en D10. Lopen de witte onderbroken lijnen door over een kruispunt? Dan behoudt de fietser zijn voorrang.

Oversteekplaats fietsers

Fietsoversteekplaats

Een fietser heeft geen voorrang op oversteekplaatsen die hij moet volgen om de rijbaan over te steken. Twee onderbroken strepen bakenen de oversteekplaats af. De strepen zijn gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen. Rij voorzichtig de oversteekplaats over en geef voorrang aan de andere voertuigen.

Fietssuggestiestrook

Een fietser heeft geen voorrang op fietssuggestiestroken. Fietssuggestiestroken vind je meestal langs beide zijden van de rijbaan. Dat is het geval wanneer de baan niet breed genoeg is voor een volwaardig fietspad. Fietssuggestiestroken zijn geen fietspaden. Je bent niet verplicht om er gebruik van te maken. Ze hebben een andere kleur dan de rest van de rijbaan. Enerzijds zijn ze bestemd om de weggebruikers aan te sporen om rekening te houden met fietsers. Anderzijds om fietsers aan te sporen hun plaats in te nemen op de rijbaan.