Maakt de verplichte verzekering voor aannemers bouwen duurder?

Matthias en Isabelle, twee ambitieuze dertigers, verbouwden 5 jaar geleden een bungalow uit de jaren zestig tot een open en zonnig droomhuis. Ondertussen hebben ze van hun huis een echte thuis gemaakt en moet enkel de tuin nog worden aangelegd. Maar vorig jaar ontdekten ze dat hun achtermuur scheuren vertoonde, over de hele lengte. Zowel de buitengevel als de binnenmuur hadden zichtbaar schade. Een vordering werd ingesteld en de rechter stelde dat de aannemer aansprakelijk was. Die had ondertussen echter de boeken neergelegd. Voor Matthias en Isabelle betekende dat dat ze zelf konden opdraaien voor de kosten van de herstelling.

Sinds 1 juli 2018 zijn bouwheren zoals Matthias en Isabelle beter beschermd. Vanaf dan geldt een verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector. Gaat de aannemer failliet? Dan kan men toch rekenen op een tussenkomst van de verzekering. Maar maakt dat het bouwen niet duurder?

Verplichte verzekering sinds 1 juli

Op vraag van minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) werd een nieuwe wet gestemd voor de verplichte aansprakelijkheid van o.a. aannemers. De verplichte verzekering moet de consument enerzijds meer bescherming geven, anderzijds werkt ze ook de discriminatie tegenover architecten weg, want voor hen was die verzekering voor hun tienjarige aansprakelijkheid al langer verplicht.

In theorie moet nu dus ook elke aannemer die betrokken is bij het bouwproces – van de ruwbouwaannemer over de dakwerker tot de aannemer die ramen en deuren plaatst – verzekerd zijn. Niet zo eenvoudig voor de bouwheer, want als er een probleem opduikt, welke verzekering kan hij dan aanspreken? Dat kan natuurlijk al snel voor heel wat chaos zorgen. Is er geen eenvoudigere oplossing?

Ja, een globale verzekering per werf!

Bij een bouw of verbouwing komen er al snel een tiental aannemers aan te pas. Hebben die allemaal een aparte aansprakelijkheidsverzekering, dan zit u binnen de kortste keren met verschillende experts als er iets mis gaat. Daarom stellen we als verzekeraar een globale verzekering per werf voor die door de totaalaannemer of bouwheer wordt afgesloten. Alle aannemers zijn dan gedekt door één polis.

Maakt dit het bouwen dan duurder?

Dat bouwen of verbouwen door de verplichte verzekering duurder zal worden, staat buiten kijf. Ook Confederatie Bouw drukte haar bezorgdheid hierover al uit. Maar door als bouwheer zelf een globale werfverzekering af te sluiten waarbij alle aannemers gedekt zijn, kunt u de oplopende verzekeringskosten vermijden en bent u beter beschermd als er iets misloopt tijdens of na de werken.

Dat de bouwheer een aansprakelijkheidsverzekering neemt die eigenlijk voor de aannemers is bedoeld, lijkt op het eerste gezicht niet erg logisch. Maar als de aannemers elk apart een verzekering zouden moeten afsluiten, zou die meerkost hoe dan ook doorgerekend worden in iedere factuur.

Gezien de complexiteit van deze materie, is de adviesrol van uw bemiddelaar belangrijker dan ooit. Want het is natuurlijk belangrijk om niet met nodeloze kosten opgezadeld te worden door dubbele dekking.

Baloise Insurance biedt deze globale dekking aan. Spreek erover met uw bemiddelaar.