5 tips om chaos en discussie te voorkomen als u gaat bouwen of renoveren

Geert en Hans hadden al lange tijd plannen om zelf te bouwen en namen enkele jaren geleden de beslissing om eindelijk de stap te zetten. Toen ze al een tijdje in hun huis waren ingetrokken, merkten ze dat de vloerplaat van de badkamer op de eerste verdieping begon door te buigen. Er was duidelijk iets mis met de stabiliteit. Een vordering werd ingesteld en de rechter stelde dat de aannemer aansprakelijk was. Die had ondertussen echter de boeken neergelegd. Voor Geert en Hans betekende dat dat ze zelf konden opdraaien voor de kosten van de herstelling.

Sinds 1 juli 2018 zijn bouwheren zoals Geert en Hans beter beschermd. Vanaf dan geldt een verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector en zullen zij kunnen rekenen op een vergoeding. Zoals bij elke invoering van een nieuwe wet, bent u maar beter goed voorbereid. Enkele tips:

Enkele tips

 1. Neem als bouwheer of totaalaannemer één globale polis voor de gehele werf. Zo:
  • is elke aannemer die werken uitvoert, verzekerd in de polis
  • is er slechts één verzekeraar betrokken bij een schadegeval

Overleg daarom met uw bemiddelaar om de beste oplossing te vinden voor uw bouw- of renovatieproject.

 1. Zorg ervoor dat alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces (architect, bouwheer, aannemers, ...) weten wat de gekozen verzekeringsoplossing is. 
  Zo vermijdt men dat de aannemer of bouwheer dubbel verzekerd is en dat de premie twee keer betaald moet worden.
   
 2. Neem uw werfverzekering (ABR) en tienjarige aansprakelijkheidsverzekering bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. 
  Dat vermijdt latere discussies.
   
 3. Bepaal de totale waarde van de geplande werken.
  Binnen het wettelijke kader bent u verzekerd tot 500.000 EUR. Baloise Insurance verzekert ook boven dit bedrag.
   
 4. Controleer of uw verzekeringspolis vanaf de voorlopige oplevering in voege gaat. 

Spreek erover met uw bemiddelaar.

Gezien de complexiteit van deze materie, is de adviesrol van uw bemiddelaar belangrijker dan ooit. Want het is natuurlijk belangrijk om niet met nodeloze kosten opgezadeld te worden door dubbele dekking.