ROADSEC: verkleint het risico op incidenten en vergroot de veiligheid tijdens transportopdrachten

We kijken er tegenwoordig al niet meer van op. Regelmatig horen we berichtgevingen van een overval op een vrachtwagenchauffeur, een lading die gestolen wordt op een parkeerterrein, terroristische aanslagen die worden gepleegd met een vrachtwagen en (trans-)migranten die zich in vrachtwagens verschuilen om zo de landsgrenzen over te steken. Die incidenten zorgen er niet alleen voor dat de naam van de transportsector besmeurd wordt, ze brengen ook enorme kosten met zich mee voor de transportbedrijven. Om nog maar te zwijgen over de veiligheid van de transporteurs die in het gedrang komt.

Europese Commissie

De Europese Commissie besloot hierop om een 'security toolkit' te ontwerpen die de transporteur, het logistieke management en alle andere stakeholders informeert. Die toolkit voorziet hen van praktische tips en tricks. Zo verkleint het risico op incidenten en vergroot de veiligheid tijdens transportopdrachten.

Ook voor Baloise Insurance heeft veiligheid de grootste prioriteit. Daarom zet zij haar schouders mee onder dit Europese project en werkte ze mee aan de realisatie van deze toolkit

Wat is dat precies … zo'n ROADSEC Security Toolkit?

De inhoud van de ROADSEC Security Toolkit is tweeledig:

  • Enerzijds is het een gids voor alle partijen die betrokken zijn bij een transportopdracht om die zo veilig mogelijk te laten verlopen.
  • Anderzijds voorziet hij de gebruiker van een update over mogelijke veiligheidsmaatregelen, wetswijzigingen en nieuwe technologieën en gevaren die op hen afkomen.

De ROADSEC Security Toolkit biedt alle betrokken partijen een volledige, maar zeer laagdrempelige gids aan die het aantal misdaden in de transportsector moet terugdringen. Een gewaarschuwd man is er namelijk twee waard.

Een vervoersopdracht wordt eerst vanuit het standpunt van de transporteur bekeken en daarna vanuit het standpunt van de overige stakeholders. Welke meerwaarde biedt de ROADSEC Security Toolkit voor deze partijen?

Wat betekent de ROADSEC Security Toolkit voor de vervoerder?

  • 10 mogelijke risico's
    De ROADSEC Security Toolkit situeert de verschillende risico's per fase van een vervoersopdracht. Tussen het moment waarop het vervoerscontract afgesloten wordt en het moment waarop de goederen worden afgeleverd op de plaats van bestemming, detecteert ROADSEC tien mogelijke risico's. Per fase worden ze gevisualiseerd op een tijdlijn en wordt er kort beschreven wat het risico precies inhoudt.

    ​​Daarnaast vindt de transporteur er praktische tips met bijhorende uitleg om het risico te vermijden. 
  • Inspectieplan
    Ook een inspectieplan maakt deel uit van de ROADSEC Security Toolkit. Hierin worden de risicovolle onderdelen van een vrachtwagen weergegeven, zodat de transporteur weet waarop hij moet letten bij de inspectie van zijn vrachtwagen. 

Hoe gaan wij om met deze gids?

Baloise Insurance vermeldt in haar CMR-polis diverse preventie- en beveiligingsmaatregelen. Dat is onder andere het geval bij diefstaldekking, doorbreking van de limitatie en waarborgbeperkingen bij het niet-naleven van wettelijke en administratieve voorwaarden die eigen zijn aan het vervoer.